مشاوره حقوقی تلفنی

وکیل-سلام

وکیل سلام
هدف از راه اندازی سایت آشنایی عموم مردم نسبت به تکالیف و وظایف قانونی و اخلاقی خود در جامعه و چگونگی اجرای قوانین در جامعه و همچنین آگاهی دادن به مردم در خصوص ضرورت استفاده و رعایت مردم از قانون در مسیر عدالت و اهمیت انجام و اجرای صحیح قانون در جامعه می باشد همچنین آگاهی دادن به مردم در خصوص قوانین و در جهت حل مشکلاتی که در حال حاضر مبتلا به جامعه می باشد از قبیل قوانین چک- سفته- ازدواج- طلاق و حق...

مشاوره حقوقی