مشاوره حقوقی تلفنی

مهریه

هبه مهریه
طبق تعریف قانون گذار در ماده 795 قانون مدنی هبه عبارت است از:«هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند.» «تملیک کننده واهب،طرف دیگر را متهب و مالی که مورد هبه است عین موهبه می گویند.» پس هبه یعنی کسی مال متعلق به خودش را به صورت مجانی به دیگری بدهد. عقد هبه دارای سه طرف است: 1-واهب-کسی که مال خودش را می بخشد. 2-متهب یعنی کسی که مال به مل...
اعسار پرداخت مهریه
معسر کسی است که عسر و حرج دارد یعنی در امور مالی و اقتصادی خود ، به نحوی در سختی قرار گرفته که قادر به پرداخت وجوهی که قانونا و طبق حکم دادگاه باید به طرف مقابل پرداخت کند نمی باشد . اعسار در پرداخت مهریه نیز یک نوع اعسار از پرداخت محکوم به می باشد . زمانی که زن در خواست مهریه کند و مرد محکوم به پرداخت مهریه شود ، مرد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را تقدیم دادگاه کند . چنانچه مهریه...
ازدواج موقت
اجازه و اذن پدر در ازدواج موقت در قانون مدنی مطابق ماده 1043 که در مورخ 14/08/1370 اصلاح گردیده است اجازه پدر یا جد پدری در ازدواج دائم برای دختری که باکره است حتی اگر بیش از 18 سال داشته باشد الزامیست و این ترتیب در ازدواج موقت یا منقطع نیز جاری است اما چنانچه دختری قصد ازدواج داشته باشد و پدر یا جد پدری با ازدواج وی بدون دلیل مخالفت کند ، دختر میتواند با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده ضمن معر...
اعسار
1-اگر کسی که ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی کرده است در دعوا پیروز شود و حکم به نفع وی صادر گردد باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید مگر اینکه در دادخواست اولیه درخواست محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های دادرسی را کرده باشد. 2-با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و استنباط از ماده مذکور محکوم له ( طلبکار)باید دارا بودن محکوم را ثابت و اموال را شناسایی و معرفی کند.البته محکوم علیه...
طلاق
طلاق دو نوع است : 1- طلاق توافقی 2- طلاق غیر توافقی طبق آمار در حال حاضر بیش از 30 درصد از پرونده های تشکیل شده بابت طلاق در دادگستری درخواست طلاق توافقی است . دلیل این امر هم تسریع در رسیدگی و سر انجام پرونده در حداقل زمان که منجر به صدور گواهی عدم سازش و نهایتا طلاق و جدایی زوجین است. مزیت طلاق توافقی یکی از مهمترین عوامل که زوجین تمایل به انجام طلاق به صورت توافقی دارند انجام کار به دور از هی...
پول
با توجه به ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/2/77 بانک مرکزی مکلف شد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در کلیه مناطق ایران را جهت محاسبه میزان مهریه وجه رایج کشور را حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال به قوه قضائیه اعلام کند پس از آن مجمع تشخیص مصلح نظام نیز بانک مرکزی را مکلف نمود که هر سال 2 جدول را تهیه و به قوه قضائیه ارسال نماید: جدول اعداد شاخص ...
دادگاه و اجرای ثبت
مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت با توجه به اینکه سند ازدواج یک سند رسمی است در صورتیکه زن قصد داشته باشد نسبت به وصول مهریه خود اقدام نماید علاوه بر اینکه می‌تواند از محاکم عمومی و دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست تقاضای وصول مهریه خود را کند می‌تواند از طریق اجرا ثبت نیز درخواست صدور اجراییه و وصول مهریه خود را نماید. یکی از مزیتهای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت ( مستقر در ادارات ثبت ...
مهریه
تعریف مهریه مهریه عبارت است از چیزی که ارزش و مالیت داشته و قابل قیمت گذاری باشد و مرد به هنگام اجرای صیغه عقد باید به همسرش پرداخت کرده و یا تعهد پرداخت در آینده می کند این هدیه و بخشش که توسط مرد انجام می شودامروزه از دو جهت قابل بررسی می باشد: 1- از جهت پایبندی و یک امری که از لوازمات زندگی مشترک برشمرده شده و باعث پایبندی و استحکام زندگی مشترک می گردد. 2-از جهت اینکه ممکن است وسیله و ضامنی با...
دادخواست گرفتن مهریه
با توجه به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی هیچ گاه دادگاهی نمی تواند به دعوا و درخواستی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا نماینده قانونی آن ها رسیدگی به دعوا را برابر قانون در خواست کرده باشد.در دعاوی حقوقی درخواست رسیدگی در جهت احقاق یک حق در قالب تنظیم دادخواست صورت می گیرد . دادخواست فرم مخصوصی است که انواع و اقسام داشته ولیکن در مورد دادخواست رسیدگی به ادعایی که جنبه حقوقی دارد ...
سکه
یکی از بزرگ ترین دغدغه های خانواده ها در زندگی بحث ازدواج فرزندان و به نحو اولی ازدواج فرزندان ذکور و تعیین میزان مهریه توسط خانواده دختر می باشد . طی نیم قرن گذشته تا کنون بنابر مقتضیات زمان و وضعیت اقتصادی جامعه و فرهنگ و دیدگاه خانواده ها جهت تعیین مهریه علی الخصوص خانواده دختر تغییر کرده است . در دهه های گذشته بحث تعیین مهریه مسئله حاد خانواده ها جهت ازدواج به شمار نمی رفت و با تعیین مهریه ای ...

مشاوره حقوقی