مشاوره حقوقی تلفنی

مهریه

حق حبس چیست؟
حق حبس چیست؟ حق حبس ضمانت اجرای مهریه محسوب می شود که همانند بسیاری از قوانین دیگر کشورمان از فقه و مذهب گرفته شده است.به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه می شود و تا زمان دریافت کامل آن، می تواند تمکین نکند.به این حق زن، حق حبس گفته می شود.این حق در ماده 1085 قانون مدنی نیز مقرر شده است و جنبه ی قانونی پیدا کرده است: "زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کن...
مهر المثل
در عقد نکاح دائم، تعیین مهریه الزامی نیست و زوجین می توانند بدون تعیین مهریه عقد نکاح را منعقد کنند.در صورت عدم تعیین مهریه در عقد نکاح دائم، حسب شرایط به زن مهر المثل و یا مهرالمتعه تعلق می گیرد.بنابراین نمی توان شرط کرد که به زوجه هیچگونه مهری تعلق نگیرد و این شرط باطل است.در صورتی که در عقد نکاح دائم، مهریه تعیین نشده باشد و تا زمان نزدیکی توسط زوجین و یا فرد منتخب آنان تعیین نشود با وقوع نزدیک...
محاسبه مهریه به نرخ روز
در گذشته، عرف بر این بود که مهریه ها را به پول رایج کشور تعیین می کردند.با گذشت زمان و تورم بالا، پول به شدت ارزش خود را از دست داد و مهریه ای که در سال های قبل با ریال تعیین شده بود تقریبا هیچ ارزشی نداشت.برای مثال مهریه ای که در سال 1350،هزار تومان تعیین شده است امروزه قدرت خریدی به صاحبش نمیدهد!از آنجایی که این وضع با عدالت و انصاف سازگار نبود،در سال 1376 این گونه مهریه ها تعدیل شد.ماده واحده ق...
قانون جدید مهریه
مقدار مهریه میزان مهریه می تواند هر مقدار باشد و قانون هیچ مقداری را برای آن تعیین نکرده است.قانون مدنی در ماده 1080 مقدار مهریه را به طرفین واگذار کرده است.عده ای از فقها نظری خلاف این دارند و معتقدند مهریه نباید بیشتر از مهرالسنه (مهریه حضرت فاطمه سلام الله علیها) باشد.این مهریه پانصد درهم بوده است که باید به پول امروز تبدیل شود تا سقف مهریه معلوم شود.این نظر اقل فقهاست وقانون مدنی از نظر مشهور...
انواع مهریه
مهریه با توجه به شرایط بر سه نوع است : _مهرالمسمی _مهرالمثل _مهرالمتعه   در صورتی که احتیاج به مشاوره حقوقی برای مطالبه ی مهریه دارید کلیک کنید.مشاوره حقوقی مهرالسمی چیست ؟ مهریه ای که در زمان عقد تعیین می شود مهرالمسمی نام دارد.مهرالمسمی همان مهریه ی عرفی است که طرفین با توافق یکدیگر مال مشخص و معینی را به عنوان مهریه تعیین می کنند تا در سند ازدواج نیز ثبت شود. اصطلاح مهرالمسمی در قا...
مهریه، یکی از آثار ازدواج است.مهریه مبلغی است برای نشان دادن دلبستگی مرد به زن که لزوما پول نیست و می تواند هرچیزی باشد که دارای ارزش است و کم و زیاد آن موضوعیتی ندارد.به طور مثال یک شاخه گل رز هم می تواند به عنوان مهریه باشد.البته در عرف ما سکه بهار آزادی به عنوان مهریه رایج است و گاها وجه نقد نیز برای مهریه در نظر میگیرند. مهریه یک نهاد حقوقی در قانون ما است که خواستگاه آن مانند بسیاری از قوانی...
هبه مهریه
طبق تعریف قانون گذار در ماده 795 قانون مدنی هبه عبارت است از:«هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند.» «تملیک کننده واهب،طرف دیگر را متهب و مالی که مورد هبه است عین موهبه می گویند.» پس هبه یعنی کسی مال متعلق به خودش را به صورت مجانی به دیگری بدهد. عقد هبه دارای سه طرف است: 1-واهب-کسی که مال خودش را می بخشد. 2-متهب یعنی کسی که مال به مل...
اعسار پرداخت مهریه
معسر کسی است که عسر و حرج دارد یعنی در امور مالی و اقتصادی خود ، به نحوی در سختی قرار گرفته که قادر به پرداخت وجوهی که قانونا و طبق حکم دادگاه باید به طرف مقابل پرداخت کند نمی باشد . اعسار در پرداخت مهریه نیز یک نوع اعسار از پرداخت محکوم به می باشد . زمانی که زن در خواست مهریه کند و مرد محکوم به پرداخت مهریه شود ، مرد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را تقدیم دادگاه کند . چنانچه مهریه...
ازدواج موقت
اجازه و اذن پدر در ازدواج موقت در قانون مدنی مطابق ماده 1043 که در مورخ 14/08/1370 اصلاح گردیده است اجازه پدر یا جد پدری در ازدواج دائم برای دختری که باکره است حتی اگر بیش از 18 سال داشته باشد الزامیست و این ترتیب در ازدواج موقت یا منقطع نیز جاری است اما چنانچه دختری قصد ازدواج داشته باشد و پدر یا جد پدری با ازدواج وی بدون دلیل مخالفت کند ، دختر میتواند با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده ضمن معر...
اعسار
1-اگر کسی که ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی کرده است در دعوا پیروز شود و حکم به نفع وی صادر گردد باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید مگر اینکه در دادخواست اولیه درخواست محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های دادرسی را کرده باشد. 2-با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و استنباط از ماده مذکور محکوم له ( طلبکار)باید دارا بودن محکوم را ثابت و اموال را شناسایی و معرفی کند.البته محکوم علیه...

مشاوره حقوقی