مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره-حقوقی

طلاق توافقی
طلاق توافقی  طلاق توافقی به عبارت ساده طلاقی است با رضایت طرفین که هر دو بر آن توافق کرده اند.می توان گفت توافق در طلاق ممکن است به هر ترتیبی به عمل آید مگر آن که توافق به عمل آمده غیر مشروع یا خلاف قوانین باشد. مراحل قانونی طلاق توافقی در قانون ایران به چه صورت است؟ در قانون جدید حمایت خانواده مصوب سال 1391 ،علاوه بر طلاق به اراده ی زوج یا به درخواست زوجه ،طلاق دیگری با عنوان "طلاق توافقی...
وکیل و مشاوره حقوقی
کلمه وکیل یکی از اسما خداوند است . یک وکیل باید افتخار و مباهات کند که نام منصب او از اسما الحسنی می باشد. همانگونه که قضاوت یک شغل نیست و منصب است ، وکالت هم به همین صورت باید باشد . وکالت هم منصب است و نباید به عنوان صرفا جایگاهی جهت امرار معاش نگاه کرد.وکیل باید در راستای منصبی که دارد و آن هم دفاع از مظلوم در مقابل ظلم است همیشه مدافع حق و ذاتا به دنبال اجرای عدالت باشد. همیشه در هر قشری ...

مشاوره حقوقی