مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره-حقوقی

وکیل و مشاوره حقوقی
کلمه وکیل یکی از اسما خداوند است . یک وکیل باید افتخار و مباهات کند که نام منصب او از اسما الحسنی می باشد. همانگونه که قضاوت یک شغل نیست و منصب است ، وکالت هم به همین صورت باید باشد . وکالت هم منصب است و نباید به عنوان صرفا جایگاهی جهت امرار معاش نگاه کرد.وکیل باید در راستای منصبی که دارد و آن هم دفاع از مظلوم در مقابل ظلم است همیشه مدافع حق و ذاتا به دنبال اجرای عدالت باشد. همیشه در هر قشری ...

مشاوره حقوقی