مشاوره حقوقی تلفنی

مشاغل-سخت-و-زیان-آور

مشاغل سخت
۱- کار در معادن اعم از تحت­الارضی که ایجاب می­کند کارگران در تونل­ها و راهروهای سرپوشیده به استخراج بپردازند. 2- کار استخراج شامل جداکردن یا منفجر ساختن مواد از سطح کار -  حمل مواد عملیات مربوط به انفجار - اداره و تاسیسات آب و برق در داخل معدن و به طور کلی هرگونه مباشرت و نظارت که ایجاب کند کارگر در تونل­ها و راهروها یا میله­های معدن انجام وظیفه نماید. 3- حفر قنات و چاه&...
مشاغل سخت و زیان آور
  با توجه به ماده 4 آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور کارفرمایان مکلفند شاغلین در کار های سخت و زیان آور را حداقل سالی یک بار به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص بهنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی آنان توسط مراکز بهداشتی درمانی مورد معاینه قرار داده و نتیجه را در پرونده های مربوط ضبط و یک نسخه از آن را به سازمان تامین اجتماعی ارائه نمایند.

مشاوره حقوقی