مشاوره حقوقی تلفنی

قوانین-کامپیوتری

کلاهبرداری کامپیوتری و اینترنتی
با توجه به ضرورت استفاده از کامپیوتر در عصر حاضر که امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد و استفاده روزافزون مردم از سیستم‌های رایانه ای جهت انجام امور عادی علی‌الخصوص مراودات مالی و بانکی و خریدهای اینترنتی، بالطبع مجرمانی را به فکر سوءاستفاده و کلاهبرداری و بردن مال دیگران از طریق رایانه انداخت، ازدیاد کلاهبرداری در حوزه کامپیوتر حکومت‌ها را به فکر تدوین قوانین پیشگیرانه و تعین مجا...

مشاوره حقوقی