مشاوره حقوقی تلفنی

قانون-تملک-آپارتمان

حیوان خانگی
 نگهداری حیوان خانگی از قبیل سگ ، گربه ، قناری ، مرغ عشق ، طوطی و غیره در قسمت های اختصاصی آپارتمان و ساختمان در 2 صورت اشکالی ندارد: یک - عدم مزاحمت برای ساکنین دو - عدم ایجاد بیماری با توجه به ضوابط و مقررات و قوانین بهداشتی در صورت حادث شدن هر یک از موارد فوق ساکنین می توانند با توجه به قانون و آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها و قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی علیه شخص خاطی...

مشاوره حقوقی