مشاوره حقوقی تلفنی

قانون

شورای حل اختلاف
شورای حل اختلاف : با توجه به تشکیل حجم وسیع پرونده ها در محاکم قضایی و عدم وجود اسباب و لوازم جهت رسیدگی به پرونده ها که مهمترین آن تأمین نیروی انسانی اعم از قاضی و کادر دفتری توسط قوه قضائیه می باشد، شورای حل اختلاف در سیستم قضایی جمهوری اسلامی به شکل فعلی شکل گرفته و این سیستم پس از فراز و نشیب های بسیار ؛ با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف شکل سیستماتیک و قانونی به خود گرفت شکل گیری شورای حل اخت...
اعسار
اعسار به معنی رنج ، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی زمانی که شخص در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به اموال خودش را ندارد و یا اصولا مالی ندارد که بتواند پاسخگوی مدعیان خودش از نظر مالی باشد. بحث اعسار در 2 مورد مطرح می شود: 1-زمانی که حکم مالی بر علیه کسی صادر و در مرحله اجرا قرار می گیرد و محکوم علیه با توجه به عدم امکان پرداخت بدهی خود با توجه به قوانین موجود مدعی اعسار می شود. 2-...
سخنگوی ناجا ، منتظر المهدی
سخنگوی نیروی انتظامی تاکید کرد که سند خودروی صادرشده از سوی پلیس رسمیت دارد و هیچ الزام قانونی برای مراجعه به دفترخانه ثبت برای نقل و انتقال خودرو وجود ندارد. به گزارش ایسنا سردار سعید منتظرالمهدی با اشاره به طولانی شدن ابهام ایجاد شده در مورد ثبت سند خودرو میان اعضای کانون سردفترداران و پلیس، اظهار کرد: به دنبال مکاتبه فرمانده ناجا با مجلس شورای اسلامی و درخواست تعیین‌تکلیف قانونی این موضوع...
پول تو جیبی
  در شرع و قانون در خصوص پرداخت نفقه فرزند توسط پدر سن معینی را تعیین نکرده اند، اما در حال حاضر در عرف جامعه ایرانی تا زمانی که فرزندان دارای شغل و درآمد معینی نباشد، پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئولیت دارد. مگر با شرایطی( اثبات این شرایط با پدر خواهد بود ) از پرداخت نفقه اولاد معاف خواهد بود، اما در حال حاضر به کارمندان دولت تا زمانی که دختر ازدواج نکرده، و پسر مشغول تحصیل می باشد، حق اولاد پ...
نفقه
 مرد وظیفه دارد در حد توان و متناسب با شأن و شخصیت زن منزل  مستقل تهیه کند و نفقه را نیز در حد شان زن پرداخت نماید اما اگر این منزل در حد شأن و شخصیت زن بود ولی سکونت زن در این منزل احتمال ضرر جانی و یا شخصیتی و آزار و اذیت برای وی داشته باشد ترک آن منزل به عنوان نشوز و عدم اطاعت از شوهر محسوب نخواهد شد و مرد موظف است تا زمان بر طرف شدن مشکل ، نفقه همسرش را پرداخت نماید . مواد 1114 و 11...
خانواده
زن به دو صورت می تواند پرداخت نفقه از مرد درخواست کند، به عبارت دیگر ضمانت پرداخت نفقه توسط مرد به دو صورت می باشد: ضمانت اجرا و راهکار مدنی یا حقوقی ضمانت اجرای کیفری راهکار مدنی یا حقوقی در این روش زن در صورت استنکاف مرد از پرداخت نفقه با مراجعه به دادگاه، درخواست نفقه خود را نموده و دادگاه نیز با تعیین کارشناس دادگستری و تعیین میزان نفقه و در نهایت با صدور حکم مرد را ملزم به پرداخت نفقه...
ارث
  با توجه به تعریف ماده 861 قانون مدنی به دو صورت ارث تعلق می­گیرد 1- با عنوان نسب    2- با عنوان سبب اشخاصی که با عنوان نسب ارث می­برند طبق ماده 862 قانون مدنی سه طبقه هستند: طبقه اول- پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد. طبقه دوم- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. طبقه سوم- اعمام (عمو ها) عمات (عمه­ ها) و اخوال (دایی ­ها) و خالات (خاله­ ها) و اولاد آ...
نفقه
  نفقه فرزند در صورت داشتن تمکین مالی بر عهده پدر می باشد، و در صورت امتناع از پرداخت نفقه فرزندان از جهت کیفری قابل رسیدگی بوده، و با شکایت فرزندان یا فردی که مسئولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را بر عهده دارد، ابتدا داسرا و سپس دادگاه به این امور رسیدگی می کند. بر اساس ماده 1199 قانون مدنی پرداخت نفقه فرزند برعهده پدر، و در صورت فوت پدر یا عدم تمکن مالی پدر، پرداخت نفقه بر عهده جد پدری، و د...
سفته
 در ماده ی 308 قانون تجارت تاکید شده است که در سفته علاوه بر امضاء و یا مهر باید تاریخ پرداخت مشخص – نام گیرنده وجه – مبلغی که باید تادیه شود به حروف و نام صادرکننده و محل پرداخت و آدرس صادر کننده باید در آن قید شود و در صورتی که شخص خاصی باید مبلغ سفته را دریافت کند نام کامل وی در سفته درج شود و در غیر این صورت باید در سفته قید شود که " در وجه حامل " و اگر نام شخص معینی در سفته ق...
چک
چک بلامحل یا بی محل چکی است که صادرکننده آن پول یا اعتبار نزد بانک مربوطه نداشته باشد اگر پس از تاریخ صدور چک وجه آن را بردارد یا کم‌تر از مبلغ چک محل داشته باشد آن چک بلامحل به شمار می‌رود. در موارد ذیل طبق ماده 7 قانون صدور چک بزهکار چک بلامحل به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود: الف: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کم‌تر از 10 میلیون ریال و تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ماه ...

مشاوره حقوقی