مشاوره حقوقی تلفنی

طلاق

طلاق
همانگونه که عقد نکاح با صیغه عقد واقع میگردد، برای انجام طلاق نیز نیاز به صیغه طلاق و اجرای تشریفات آن است. صیغه ی طلاق را چه کسی اجرا می کند؟ از آنجایی که طلاق ایقاعی است که مرد آن را انجام میدهد اجرای صیغه ی طلاق با مرد است . چون اکثرا علمی به صیغه ندارند، باید به کسی که در این کار مهارت دارد وکالت دهند که در عرف و رویه ی ما، عموما به سردفتر برای اجرای صیغه طلاق وکالت داده می شود و او به نیابت...
شرایط طلاق
شرایط مرد (طلاق دهنده) از نگاه قانون مدنی،طلاق یک ایقاع است(ایقاع عمل حقوقی یک جانبه می باشد) که از جانب مرد انجام می شود.حتی در صورتی که زن حق طلاق داشته باشد و یا طلاق توسط دادگاه باشد نیز، عمل حقوقی مرد می باشد.چرا که در صورت حق طلاق داشتن زن، این مرد است که به زن وکالت داده است تا از طرف او خودش را طلاق بدهد!و طلاقی که دادگاه حکم می کند و واقع می سازد نیز طلاقی است که قاضی به نمایندگی از مرد ...
مهر المثل
در عقد نکاح دائم، تعیین مهریه الزامی نیست و زوجین می توانند بدون تعیین مهریه عقد نکاح را منعقد کنند.در صورت عدم تعیین مهریه در عقد نکاح دائم، حسب شرایط به زن مهر المثل و یا مهرالمتعه تعلق می گیرد.بنابراین نمی توان شرط کرد که به زوجه هیچگونه مهری تعلق نگیرد و این شرط باطل است.در صورتی که در عقد نکاح دائم، مهریه تعیین نشده باشد و تا زمان نزدیکی توسط زوجین و یا فرد منتخب آنان تعیین نشود با وقوع نزدیک...
محاسبه مهریه به نرخ روز
در گذشته، عرف بر این بود که مهریه ها را به پول رایج کشور تعیین می کردند.با گذشت زمان و تورم بالا، پول به شدت ارزش خود را از دست داد و مهریه ای که در سال های قبل با ریال تعیین شده بود تقریبا هیچ ارزشی نداشت.برای مثال مهریه ای که در سال 1350،هزار تومان تعیین شده است امروزه قدرت خریدی به صاحبش نمیدهد!از آنجایی که این وضع با عدالت و انصاف سازگار نبود،در سال 1376 این گونه مهریه ها تعدیل شد.ماده واحده ق...
قانون جدید مهریه
مقدار مهریه میزان مهریه می تواند هر مقدار باشد و قانون هیچ مقداری را برای آن تعیین نکرده است.قانون مدنی در ماده 1080 مقدار مهریه را به طرفین واگذار کرده است.عده ای از فقها نظری خلاف این دارند و معتقدند مهریه نباید بیشتر از مهرالسنه (مهریه حضرت فاطمه سلام الله علیها) باشد.این مهریه پانصد درهم بوده است که باید به پول امروز تبدیل شود تا سقف مهریه معلوم شود.این نظر اقل فقهاست وقانون مدنی از نظر مشهور...
انواع مهریه
مهریه با توجه به شرایط بر سه نوع است : _مهرالمسمی _مهرالمثل _مهرالمتعه   در صورتی که احتیاج به مشاوره حقوقی برای مطالبه ی مهریه دارید کلیک کنید.مشاوره حقوقی مهرالسمی چیست ؟ مهریه ای که در زمان عقد تعیین می شود مهرالمسمی نام دارد.مهرالمسمی همان مهریه ی عرفی است که طرفین با توافق یکدیگر مال مشخص و معینی را به عنوان مهریه تعیین می کنند تا در سند ازدواج نیز ثبت شود. اصطلاح مهرالمسمی در قا...
طلاق به حکم دادگاه
طلاق به حکم دادگاه، به معنی درخواست طلاق از طرف زن است که می تواند به دلایل مختلف توسط دادگاه تایید شود و شوهر به حکم دادگاه، ملزم به طلاق شود.در صورتی که شوهر اقدام به طلاق نکند و از انجام آن خودداری نماید، حاکم این کار را انجام می دهد. حال سوال این است که آیا طلاقی که توسط حکم دادگاه انجام میشود رجعی است یا بائن؟ جهت مطالعه  طلاق رجعی کلیک کنید. جهت مطالعه طلاق بائن کلیک کنید. در رابطه ...
سه طلاق و نه طلاق
مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق با شرایطی که در ادامه خواهیم گفت، از موانع ازدواج شمرده می شود. مطلقه بودن به سه طلاق متوالی(سه طلاقه) این طلاق، نوعی طلاق بائن است که در فرهنگ عامه به آن "سه طلاقه" می گویند. طبق ماده ی 1057 قانون مدنی: "زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام میشود مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مردی دیگری ‌درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به وا...
 طلاق خلع و مبارات طلاق خلع و مبارات،نوعی از طلاق بائن است. برای مطالعه ی طلاق بائن، اینجا را کلیک کنید. طلاق خلع خلع به معنای کندن می باشد.طلاق خلع در یک کلام به معنای "مهرم حلال جونم آزاد" در فرهنگ عامه می باشد!به این معنا که زن از شوهر خود به هر دلیلی کراهت دارد و با دادن مالی به او ،از او طلاق می خواهد.این مال می تواند هر چیزی باشد اعم از مهریه ی زن و یا معادل آن و یا چیزی با ارزش ب...
طلاق بائن
طلاق بائن در برابر طلاق رجعی قرار دارد. برابر ماده ی 1144 قانون مدنی "در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست". بائن از بینونت گرفته شده و در معنای جدایی می باشد.در این نوع طلاق حق رجوع برای شوهر شناخته نشده است و به محض وقوع طلاق،رابطه ی زوجیت به طور کامل از بین می رود. همانطور که گفتیم،طلاق بائن یک استثنا می باشد و اصل بر رجعی بودن طلاق هاست.طلاق بائن را قانون مدنی در 4 مورد نام برده که جز این 4 م...

مشاوره حقوقی