مشاوره حقوقی تلفنی

خیانت-در-امانت

خیانت در امانت
در خصوص جرم خیانت در امانت لازم است ابتدا عنصر قانونی این جرم که در قانون مجازات اسلامی امده است آورده شود . در قانون مجازات اسلامی فصل 24  مبحث خیانت در امانت مواد 899 و 900 اختصاص به تعریف جرم خیانت در امانت و مجازات تعیین شده داده شده است : ماده 899 : « هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده باشد یا به هر طریقی به دست آورده است سوء استفاده کند به 1 تا 3 سال حبس محکوم خو...
چک
 در چه صورتی صادرکننده چک یا قائم مقام قانونی وی می‌تواند دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک صادر کند؟ قانون‌گذار درباره 14 قانون چک اصلاحی 11/8/1372 آورده است : ماده 14 اصلاحی 11/8/1372: صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاه‌برداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً ...

مشاوره حقوقی