مشاوره حقوقی تلفنی

خودرو

حمل ماشین با جرثقیل
 چناچه خودروی خود را در محل پارک ممنوع متوقف و محل را ترک نمودید و یا پس از ترک محل به هر دلیل در غیاب شما نیاز به انتقال خودرو به پارکینگ باشد و پس از مراجعه به محل پارک خودرو مشاهده کردید پلیس راهور خودروی شما را سوار بر جرثقیل نموده و قصد حمل به پارکینگ داشته و یا حتی در حال حمل به پارکینگ چند خیابان آن طرف تر دیدید با توجه به تبصره 2 ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مجلس ش...

مشاوره حقوقی