مشاوره حقوقی تلفنی

حضانت-فرزند

طلاق
طلاق دو نوع است : 1- طلاق توافقی 2- طلاق غیر توافقی طبق آمار در حال حاضر بیش از 30 درصد از پرونده های تشکیل شده بابت طلاق در دادگستری درخواست طلاق توافقی است . دلیل این امر هم تسریع در رسیدگی و سر انجام پرونده در حداقل زمان که منجر به صدور گواهی عدم سازش و نهایتا طلاق و جدایی زوجین است. مزیت طلاق توافقی یکی از مهمترین عوامل که زوجین تمایل به انجام طلاق به صورت توافقی دارند انجام کار به دور از هی...
حضانت فرزند
چنانچه زوجین از یکدیگر جدا شوند طبق قانون و مصلحت کودک حضانت فرزندان چه دختر و چه پسرتا سن 7 سالگی برعهده  مادر می باشد ودر صورتیکه مادر ازدواج مجدد کند طبق ماده 1170 قانون مدنی حضانت فرزند از وی گرفته خواهد شد مگر اینکه به دلایلی از قبیل فساد و انحطاط اخلاقی پدر یا مسائلی که به مصلحت کودک نباشد که نزد پدر زندگی کند و این موارد نیزباید  نزد دادگاه صالحه اثبات شود در این صورت حضانت از ماد...
طلاق توافقی
در صورت بروز اختلاف بین زوج و زوجه و عدم امکان ادامه زندگی مشترک و اراده آنها جهت جدایی از یکدیگر چنانچه هر دو درخصوص مسائل حاشیه ­ای اختلافی نداشته و اراده آن ها جهت جدایی از یکدیگر قطعی بوده و در خصوص مسائل حاشیه ­ای زندگی مشترک از قبیل مهریه ، نفقه و اثاث البیت منزل و کلیه مسائل مالی به توافق رسیدند همچنین چنانچه دارای فرزند یا فرزندان مشترک باشند در مورد تکلیف نگهداری و حضانت از ف...
حضانت فرزند
  مواردی که می تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از: - اعتیاد زیان آور به الکل- مواد مخدر- قمار - اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا - ابتلا به بیماری جسمی خاص و روانی به تشخیص پزشکی قانونی - سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد- فحشا– تکدیگری و قاچاق        باید توجه کرد چنانچه هر یک از والدین مدعی عدم صلاحیت طرف دیگر...

مشاوره حقوقی