مشاوره حقوقی تلفنی

جرائم-رایانه-ای

پلیس فتا
با افزایش دانش انسان و بوجود آمدن علم و فناوری و احاطه این علم بر زندگی روزمره انسان و امکان استفاده عموم از این فناوری ها و دسترسی آسان به اینترنت سبب گردید که مجرمانی که به شیوه های قدیمی و سنتی عملیات مجرمانه را انجام می دادند اقدام به استفاده از فضای اینترنت در جهت کلاهبرداری و دیگر بزه های متداول و جدید نمایند. با گسترش جرائم رایانه ای ، در سال 1389 سازمانی تخصصی تحت عنوان " پلیس فضای تولید ...

مشاوره حقوقی