مشاوره حقوقی تلفنی

ثبت-احوال

اداره ثبت احوال
یکی از وظایف و حقوقی که فرزندان بر گردن والدین دارند، تعیین نام مناسب برای آنها است و این موضوع در اسلام نیز به آن تاکید شده است. ماده 20 قانون ثبت احوال در 14 بند نامهای ممنوع را اعلام نموده است از جمله: اسامی که موجب هتک حیثیت و مقدسات اسلامی باشد- نام‌های زننده و مستهجن- نام‌های نامتناسب با جنس- عناوین کشوری و لشکری- القاب و نامهای معرف صفات مذموم و مغایر با ارزش‌های والای انسا...

مشاوره حقوقی