مشاوره حقوقی تلفنی

تامین-اجتماعی

تامین اجتماعی
پس از تصویب اولین قانون استخدامی کشور در سال 1301 شمسی راهکارهایی برای بازنشستگی در نظر گرفته شد این راهکارها مبتنی بر 3 اصل قرار داشت که می‌توان گفت این اصول پایه و اساس تشکیل تامین اجتماعی در ایران می‌باشد این سه اصل عبارت بودند از ایجاد زیرساخت و فراهم کردن حقوق و تامین خاص برای افرادی که پس از پایان خدمت قادر به فعالیت نبودند. پیش‌بینی پرداخت «تامین خاص» برای اشخا...
مشاغل سخت
۱- کار در معادن اعم از تحت­الارضی که ایجاب می­کند کارگران در تونل­ها و راهروهای سرپوشیده به استخراج بپردازند. 2- کار استخراج شامل جداکردن یا منفجر ساختن مواد از سطح کار -  حمل مواد عملیات مربوط به انفجار - اداره و تاسیسات آب و برق در داخل معدن و به طور کلی هرگونه مباشرت و نظارت که ایجاب کند کارگر در تونل­ها و راهروها یا میله­های معدن انجام وظیفه نماید. 3- حفر قنات و چاه&...
کارگر
با توجه به بند 1 نظام نامه مشترک شماره 118739 – 1 / 12 / 84 بین سازمان تامین اجتماعی و اداره ی کار و امور اجتماعی کارگرانی که در کار های با ماهیت غیر دائم مانند پروژه ها و فعالیت های عمرانی و نظایر آن مشغول کار هستند و در پایان کار و یا اتمام بخشی از کار به عنوان عدم نیاز بیکار می شوند مشمول بیمه بیکاری نخواهند بود .
مرخصی
1- مرخصی استحقاقی (ماده 64 قانون کار) 2- مرخصی جهت ادای حج واجب (ماده 67 قانون کار) فقط یکبار 3- مرخصی ساعتی 4- مرخصی بدون حقوق (ماده 72 قانون کار) 5- مرخصی ضروری- که مربوط به حوادث و اتفاقات خاصی است که در زندگی کارگر اتفاق افتاده (ماده 73) 6- مرخصی استعلاجی (ماده 74 قانون کار) 7- مرخصی بارداری و زایمان (ماده 76 قانون کار) 8- مرخصی تحصیلی (ماده 16 قانون کار) در خصوص مرخصی تحصیلی یادآور می...
بیماری
1- کارگردر ابتدای کار ، گواهی پزشکی خود را به شعبه ی تامین اجتماعی حوزه محل کار خود تحویل می دهد . 2- تائید گواهی پزشکی بر اساس مدت زمان استراحت بیمه شده توسط مراجع مربوطه .لازم به توضیح است که چنان چه مدت استراحت بیمه شده در هر نوبت از 7 روز بیشتر نباشد ، و یا در طول سال 15 روز کمتر نباشد تائید آن توسط پزشک معالج کافی خواهد بود . اما اگر مدت استراحت بیشتر از 15 روز در سال و کمتر از 60 روز باشد گ...
مرخصی استعلاجی
پرداخت غرامت دستمزد یا همان حقوق مرخصی استعلاجی برعهده کار فرما نیست و بر عهده سازمان تامین اجتماعی می باشد . مگر این که کار فرما خودش داوطلبانه مبلغی را برای رکمک به کارکنان وکارگران خود پرداخت نماید و این مبلغ فقط به بیمه شدگانی پرداخت می شود که بر اثر حوادث یا بیماری و به صورت موقت قادر به کار نباشد و سازمان تامین اجتماعی مبلغی را به عنوان غرامت با توجه به وجود شرایط ذیل پرداخت خواهد کرد : 1 &...

مشاوره حقوقی