مشاوره حقوقی تلفنی

برند-علامت-تجاری

علامت تجاری
هر بازرگان اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که تولیدکننده محصولی بوده و به بازار عرضه می‌کند می‌تواند برای محصول خود علامت و نشان اختصاصی در نظر گرفته و این در صورتی است که طی مراحل قانونی آنرا در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانده باشد چنانچه تولیدکننده‌ای علامت و نشانه‌ی اختصاصی خود را به ثبت برساند می‌تواند محصولات خود را با علامت خاص خود تولید و به بازار عرضه کند و همین امر باعث ...

مشاوره حقوقی