مشاوره حقوقی تلفنی

بانک

سرقت کارت بانکی
هر کسی ممکن است کارت عابر بانک خود را گم کند یا اینکه کارت بانکی اش به سرقت رود و بدتر اینکه در مواقعی هم ممکن است که رمز عابر بانک نیز همراه کارت به سرقت رفته باشد . پس دانستن این نکته که اولین اقدام پس از سرقت کارت بانکی یا گم کردن آن چه باید باشد برای همه ضروری است.روش اصلی و ساده جهت مسدود کردن کارت بانکی ، مراجعه به خود پرداز بانک خودتان می باشد که با دوبار زدن روی دکمه ثبت و وارد کردن شماره ...
چک
 در چه صورتی صادرکننده چک یا قائم مقام قانونی وی می‌تواند دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک صادر کند؟ قانون‌گذار درباره 14 قانون چک اصلاحی 11/8/1372 آورده است : ماده 14 اصلاحی 11/8/1372: صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاه‌برداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً ...
سفته
 سفته سندی است که امضاء کننده یک تعهدی می دهد تا در موعدی مقرر یا عندالمطالبه یک مبلغی را به شخص خاصی و یا هرکسی که آن را در اختیار دارد پرداخت نماید . در سفته علاوه بر امضاء یا مهر صادر کننده آن دارای مبلغ – گیرنده وجه و تاریخ باشد . سفته در حال حاضر در اقتصاد ایران به عنوان وسیله اعتبار نقش مهمی دارد . از سفته علاوه بر تجار در بازار و مراودات تجاری ، بانک ها و موسسات اعتباری در هنگام ...
چک
-اگر مبلغ موجودی نزد بانک کم‌تر از مبلغ چک باشد، بانک به تقاضای دارنده چک مکلف است مبلغ موجود را تسلیم کند در این صورت نسبت به مبلغ پرداخت نشده بی‌ محل محسوب می‌شود و بانک گواهی تقدیم می‌کند. -کسی که چک پس از برگشت به او منتقل می‌شود حق شکایت کیفری ندارد مگر انتقال قهری باشد مثل ارث. -اگر دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکای...
چک
  -کلیه خسارات و هزینه‌های انجام شده توسط خواهان شامل خسارت تأخیر تأدیه براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود قابل مطالبه است و این خسارات، هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل را هم در برمی‌گیرد. -چک فقط در تاریخ سررسید و یا پس از آن قابل وصول است و قبل از تاریخ مندرج در چک قابل وصول نمی‌باشد. -صادرکننده چک باید در تاریخ سررسید به اندازه همان مبلغ پک ...
چک
  -کسی که چک را به بانک برده به دلیل عدم موجودی یا نقص امضاء تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت را می‌کند پس از تشکیل پرونده در دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه می‌بایستی تا قبل از اولین جلسه یا در همان جلسه اول دادخواست ضرر و زیان به میزان مبلغ چک به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی را تقدیم دادگاه نماید تا دادگاه هم زمان ضمن محکومیت قانونی صادرکننده چک به حبس و ... متهم را به پرد...

مشاوره حقوقی