مشاوره حقوقی تلفنی

انتخابات

شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  ساختار و نحوه انتخاب اعضای شورای نگهبان به چه صورت است؟ شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی یک نهاد نظارتی است که از دوازده عضو تشکیل شده است، که شش نفر از اعضاء فقیه جامع الشرایط و شش عضو دیگر آن حقوقدان هستند. شش نفر فقیه با حکم رهبر انقلاب عزل و نصب می شوند و شش نفر عضو حقوقدان با معرفی رئیس قوه قضائیه و اعلام نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند. تمامی قوانین مجلس ش...
نظارت بر انتخابات
  اساس جمهوری اسلامی ایران بر مبنای انتخابات و آرای مردم بنا شده است. اصل 6 قانون اساسی اعلام می دارد: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود. از راه انتخابات ، انتخاب رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظایر اینها و یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون تعیین می گردد».       &nbs...
مناظره
           گفت و گوی مستقیم یکی از بهترین راه های تفاهم و انتقال تلاش و تجربیات است و برای اینکه بتوانیم با دیگران ارتباطی صحیح داشته باشیم نیازمند گفتگو هستیم. اگر مسیر این گفتگو از راه اصلی خود خارج شود موجب جدایی، خشونت، بحران و تنش و درگیری می شود. و این عامل تفاهم و نزدیکی افکار موجب جدایی و ابزاری ضد انسانی خواهد شد. هدف مناظره   ...
شورای نگهبان
 یکی از مهمترین نهادهای حکومتی در نظام مقدس جمهوری اسلامی که وظیفه حفاظت از قانون اساسی را دارد نهاد شورای نگهبان است. در اکثر کشورها این نهاد به نوع و اسامی دیگری وجود دارد، مانند: دادگاه قانون اساسی، شورای قانون اساسی، دیوان قانون اساسی، که تفاوت هایی با هم  دارند، ولیکن از نظر مسئولیت و ساختار با یکدیگر شباهت دارند.           این نهاد...

مشاوره حقوقی