مشاوره حقوقی تلفنی

اقلیت-دینی

پرچم ایران
تعریف احوال شخصیه: احوال شخصیه در لغت به معنای حال و احوال و آنچه که مربوط و مختص شخص است می‌باشد اما در علم حقوق، احوال شخصیه مربوط به موارد ذیل است: ازدواج – مسائل مربوط به اموال زن و شوهر- طلاق – ارث – جهیزیه – مهریه- فرزندخواندگی- اهلیت – نسب – رشد – ولایت – وصیت – قیومیت – حجر – و مسائل مربوط به ترکه. اما در اطلاق عمومی ...

مشاوره حقوقی