مشاوره حقوقی تلفنی

اسلام

پول تو جیبی
  در شرع و قانون در خصوص پرداخت نفقه فرزند توسط پدر سن معینی را تعیین نکرده اند، اما در حال حاضر در عرف جامعه ایرانی تا زمانی که فرزندان دارای شغل و درآمد معینی نباشد، پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئولیت دارد. مگر با شرایطی( اثبات این شرایط با پدر خواهد بود ) از پرداخت نفقه اولاد معاف خواهد بود، اما در حال حاضر به کارمندان دولت تا زمانی که دختر ازدواج نکرده، و پسر مشغول تحصیل می باشد، حق اولاد پ...
ارث
  با توجه به تعریف ماده 861 قانون مدنی به دو صورت ارث تعلق می­گیرد 1- با عنوان نسب    2- با عنوان سبب اشخاصی که با عنوان نسب ارث می­برند طبق ماده 862 قانون مدنی سه طبقه هستند: طبقه اول- پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد. طبقه دوم- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. طبقه سوم- اعمام (عمو ها) عمات (عمه­ ها) و اخوال (دایی ­ها) و خالات (خاله­ ها) و اولاد آ...

مشاوره حقوقی