مشاوره حقوقی تلفنی

ماده 1335 قانون مدنی

در دعاوی ذیل قسم مورد ندارد: 1 - دعاوی که یک طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولت و شرکتها هستند. 2 - دعاوی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاکمه. 3 - دعاوی تصرف عدوانی. 4 - دعوی مزاحمت در صورتی که منتهی به اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده است نباشد. 5 - دعوی راجع به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده بشود. 6 - دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اسم و علائم تجارتی و حق‌التصنیف و حق اختراع و امثال اینها. ‌

مشاوره حقوقی