مشاوره حقوقی تلفنی

ماده 1231 قانون مدنی

اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند: 1 - کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند. 2 - کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند. ‌سرقت - خیانت در امانت - کلاهبرداری - اختلاس - هتک ناموس یا منافیات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشکستگی به تقصیر. 3 - کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است. 4 - کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند. 5 - کسی که خود یا اقرباء طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

مشاوره حقوقی