مشاوره حقوقی تلفنی

ازدواج ، طلاق و مشاوره خانواده

درخواست طلاق زن
با توجه به قانون کشور ما و فقه اسلامی، طلاق از ایقاعاتی است که انجام آن توسط مرد امکان دارد.لذا زن امکان گرفتن طلاق را ندارد.اما از آنجایی که هر قاعده ای باید با منطق  سازگار باشد، قانونگذار و شارع با تعیین شرایطی، امکان درخواست طلاق از طرف زن را ایجاد نموده است.این قانون در جهت حمایت از زن و حفظ حقوق او وضع شده است.در واقع در طلاقی که به درخواست زن انجام میشود، حاکم مرد را ملزم به انجام طلاق...
طلاق
همانگونه که عقد نکاح با صیغه عقد واقع میگردد، برای انجام طلاق نیز نیاز به صیغه طلاق و اجرای تشریفات آن است. صیغه ی طلاق را چه کسی اجرا می کند؟ از آنجایی که طلاق ایقاعی است که مرد آن را انجام میدهد اجرای صیغه ی طلاق با مرد است . چون اکثرا علمی به صیغه ندارند، باید به کسی که در این کار مهارت دارد وکالت دهند که در عرف و رویه ی ما، عموما به سردفتر برای اجرای صیغه طلاق وکالت داده می شود و او به نیابت...
تمکین
از آثار ازدواج، ریاست شوهر بر خانواده می باشد.ریاست شوهر شامل مواردی همچون شفل زن، تعیین مسکن و تمکین می باشد. وازه ی تمکین دارای دو معنی عام و خاص می باشد.تمکین در معنای خاص به معنای پذیرش رابطه ی جنسی با همسر به اندازه ی متعارف می باشد. تمکین، واژه ای است که در عام به عنوان وظیفه ی مختص زن شناخته شده است اما تمکین وظیفه ای است دو طرفه!و مرد نیز وظیفه دارد به طور متعارف رابطه جنسی با همسر خود بر...
دادگاه خانواده
دادگاه خانواده برای رسیدگی قضایی به امور خانوادگی همچون طلاق، نکاح، نفقه و ... در ایران تشکیل شده است. در گذشته دادگاه خانواده شعبه ای از دادگاه عمومی بود.با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391، قوه قضائیه مکلف شد برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی در کلیه حوزه های قضایی شهرستان دادگاه خانواده ایجاد کند.(ماده یک قانون حمایت خانواده) لذا با تشکیل دادگاه خانواده و اختصاص یافتن رسیدگی امور خانواده به ای...
شرایط طلاق
شرایط مرد (طلاق دهنده) از نگاه قانون مدنی،طلاق یک ایقاع است(ایقاع عمل حقوقی یک جانبه می باشد) که از جانب مرد انجام می شود.حتی در صورتی که زن حق طلاق داشته باشد و یا طلاق توسط دادگاه باشد نیز، عمل حقوقی مرد می باشد.چرا که در صورت حق طلاق داشتن زن، این مرد است که به زن وکالت داده است تا از طرف او خودش را طلاق بدهد!و طلاقی که دادگاه حکم می کند و واقع می سازد نیز طلاقی است که قاضی به نمایندگی از مرد ...
حق حبس چیست؟
حق حبس چیست؟ حق حبس ضمانت اجرای مهریه محسوب می شود که همانند بسیاری از قوانین دیگر کشورمان از فقه و مذهب گرفته شده است.به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه می شود و تا زمان دریافت کامل آن، می تواند تمکین نکند.به این حق زن، حق حبس گفته می شود.این حق در ماده 1085 قانون مدنی نیز مقرر شده است و جنبه ی قانونی پیدا کرده است: "زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کن...
مهر المثل
در عقد نکاح دائم، تعیین مهریه الزامی نیست و زوجین می توانند بدون تعیین مهریه عقد نکاح را منعقد کنند.در صورت عدم تعیین مهریه در عقد نکاح دائم، حسب شرایط به زن مهر المثل و یا مهرالمتعه تعلق می گیرد.بنابراین نمی توان شرط کرد که به زوجه هیچگونه مهری تعلق نگیرد و این شرط باطل است.در صورتی که در عقد نکاح دائم، مهریه تعیین نشده باشد و تا زمان نزدیکی توسط زوجین و یا فرد منتخب آنان تعیین نشود با وقوع نزدیک...
محاسبه مهریه به نرخ روز
در گذشته، عرف بر این بود که مهریه ها را به پول رایج کشور تعیین می کردند.با گذشت زمان و تورم بالا، پول به شدت ارزش خود را از دست داد و مهریه ای که در سال های قبل با ریال تعیین شده بود تقریبا هیچ ارزشی نداشت.برای مثال مهریه ای که در سال 1350،هزار تومان تعیین شده است امروزه قدرت خریدی به صاحبش نمیدهد!از آنجایی که این وضع با عدالت و انصاف سازگار نبود،در سال 1376 این گونه مهریه ها تعدیل شد.ماده واحده ق...
قانون جدید مهریه
مقدار مهریه میزان مهریه می تواند هر مقدار باشد و قانون هیچ مقداری را برای آن تعیین نکرده است.قانون مدنی در ماده 1080 مقدار مهریه را به طرفین واگذار کرده است.عده ای از فقها نظری خلاف این دارند و معتقدند مهریه نباید بیشتر از مهرالسنه (مهریه حضرت فاطمه سلام الله علیها) باشد.این مهریه پانصد درهم بوده است که باید به پول امروز تبدیل شود تا سقف مهریه معلوم شود.این نظر اقل فقهاست وقانون مدنی از نظر مشهور...
انواع مهریه
مهریه با توجه به شرایط بر سه نوع است : _مهرالمسمی _مهرالمثل _مهرالمتعه   در صورتی که احتیاج به مشاوره حقوقی برای مطالبه ی مهریه دارید کلیک کنید.مشاوره حقوقی مهرالسمی چیست ؟ مهریه ای که در زمان عقد تعیین می شود مهرالمسمی نام دارد.مهرالمسمی همان مهریه ی عرفی است که طرفین با توافق یکدیگر مال مشخص و معینی را به عنوان مهریه تعیین می کنند تا در سند ازدواج نیز ثبت شود. اصطلاح مهرالمسمی در قا...

مشاوره حقوقی