مشاوره حقوقی تلفنی

ارث ، وصیت ، وقف

ارث
1-در صورتی که شوهر زن خود را طلاق رجعی داده باشد و در زمان عده فوت کند زن از اموال شوهر ارث می برد. ولی اگر شوهر بعد از انقضای مدت عده فوت کرده باشد و یا این که طلاق بائن باشد یعنی طلاق قبل از نزدیکی باشد یا در هنگام طلاق زن یائسه باشد و طلاق به صورت خلع یا مبارات باشد در این صورت پس از فوت شوهر زن ارث نمی برد.(ماده 943 قانون مدنی) 2-اما در ماده 944 قانون مدنی تصریح شده است که اگر شوهر در هنکام ط...
انحصار وراثت
انحصار وراثت - چنانچه شخصی فوت کرده و بعضی از وراث جهت اخذ گواهی انحصار وراثت همکاری نکرده و از ارائه شناسنامه و فتوکپی خودداری نماید و یا اینکه از ارائه شناسنامه ابطال شده متوفی و یا گواهی فوت خودداری نماید تکلیف چیست؟ در این صورت چنانچه بعضی از وراث جهت اخذ انحصار وراثت کارشکنی کرده و همکاری نکنند مثلاً از ارائه شناسنامه و یا فتوکپی شناسنامه خودش امتناع کند و یا ممکن است شناسنامه ابطال شده متوفی...
وراثت
با توجه به قانون پس از فوت متوفی موضوع می‌بایستی توسط اداره ثبت احوال در رایانه ثبت گردد در حال حاضر در شهرهای بزرگ در محل آرامستان و محل دفن، شعبه ای از اداره ثبت احوال مستقر که هم زمان با مراحل مختلف خرید قبر و پرداخت هزینه های کفن و دفن، جریان فوت در شعبه مذکور در رایانه ثبت و مهر ابطال شناسنامه نیز در شناسنامه حک می‌گردد و با باطل شدن شناسنامه مذکور گواهی فوت نیز صادر می‌گردد. ...
مالیت بر ارث
این قانون که در تاریخ 31 / 4 / 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از ابتدای سال 1395 اجرایی گردید باعث تغییرات جدی در نظام مالیاتی کشور گردیده است و به گفته ی کارشناسان اقتصادی به عنوان یکی از کلیدی ترین قوانین موثر در فعالیت های اقتصادی در کشور عمل خواهد کرد. در نظام حقوقی، مالیات بر ارث به دو گروه تقسیم می شود: 1- مالیات بر ترکه 2- مالیات بر ارث مالیات بر ترکه مالیاتی است که بر دارائی های ب...
ارث ازدواج موقت
در این خصوص نظرات مختلفی بیان شده است اما قانون مدنی در ماده 940 آورده است ؛ « زوجین که زوجیت آنها دائم بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند . » با توجه به مفهوم صریح ماده 940 قانون مدنی اینگونه برداشت می شود که در ازدواج موقت طرفین از یکدیگر ارث نمی برند اما سوالی که مطرح می شود این است که با توجه به اینکه در ازدواج موقت طرفین از یکدیگر ارث نمی برند آیا می شود در قرارداد...
ارث
اگر مادر فوت کند و همسر و پدر و مادر او زنده باشند و دارای چند دختر و پسر باشد ترک سهم وارث به چه صورتی بین انها تقسیم می‌شود؟   چنان چه مادری فوت کند و همسر و پدر مادری وی زنده بوده و آنها چند دختر و چند پسر نیز داشته باشند سهم ارث پدر  و سهم ارث مادر نیز  و سهم ارث زوج   از ترک می‌باشد که روی هم می شود  و  باقیمانده بین فرزندان بر مبنای پسر دو برابر دختر...
سهم ارث پدر و مادر از فرزند پسر
اگر متوفی فرزند نداشته باشد در این صورت یک سوم (1/3) از ترکه به مادر و دو سوم (2/3) به پدر می‌رسد اما اگر متوفی علاوه بر پدر و مادر دارای چند خواهر و برادر نیز باشد هر چند از ترکه هیچ سهمی نخواهد داشت ولیکن باعث می‌شود که مادر یک ششم(1/6)  از ترکه را ببرد و برای این که مادر نتواند بیش از یک ششم(1/6) از ما ترک را ببرد میت باید: ۱- حداقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر و یا چهار خوا...
ارث
قانون جدید ارث از شوهر مصوب سال 1387 قانون مدنی در ماده ۹۴۶ سهم الارث زوجین را چنین بیان کرده بود: زوج تمام اموال زوجه ارث می‌برد ولیکن زوجه از اموال زیر ارث خواهد برد: ۱- از اموال منقول از هر قبیل که باشد. ۲- از ابنیه و اشجار بدین ترتیب زوجه از زمین و قیمت آن که عرصه نامیده می شود هیچ سهمی نمی برد و فقط از اعیان املاک ارث می‌برد. در سال ۱۳۸۷ با توجه به استفتاء از مقام معظم رهبری ، ...
ارث
   با توجه به ماده ۹۰۷ قانون مدنی در مورد ارث بردن فرزندان از مادر چنان چه مادری فوت کند و ابوین او (پدر و مادر) نیز فوت کرده باشند و یک یا چند فرزند داشته باشد ترکه مادر  به شرح ذیل بین وارث تقسیم می‌شود. چنان چه فقط یک فرزند داشته باشد چه پسر باشد چه دختر باشد تمام ترکه مادر به او می‌رسد. اما اگر اولاد متعددی داشته باشد که همه پسر باشد یا همه دختر ترکه مادر با السویه...
ارث
  با توجه به تعریف ماده 861 قانون مدنی به دو صورت ارث تعلق می­گیرد 1- با عنوان نسب    2- با عنوان سبب اشخاصی که با عنوان نسب ارث می­برند طبق ماده 862 قانون مدنی سه طبقه هستند: طبقه اول- پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد. طبقه دوم- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. طبقه سوم- اعمام (عمو ها) عمات (عمه­ ها) و اخوال (دایی ­ها) و خالات (خاله­ ها) و اولاد آ...

مشاوره حقوقی