مشاوره حقوقی تلفنی

نکته‌های مهم قانونی که درباره چک باید بدانیم. (قسمت دوم)

چک

 

-کلیه خسارات و هزینه‌های انجام شده توسط خواهان شامل خسارت تأخیر تأدیه براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود قابل مطالبه است و این خسارات، هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل را هم در برمی‌گیرد.

-چک فقط در تاریخ سررسید و یا پس از آن قابل وصول است و قبل از تاریخ مندرج در چک قابل وصول نمی‌باشد.

-صادرکننده چک باید در تاریخ سررسید به اندازه همان مبلغ پک را در بانک مربوطه و در حساب خود وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از حساب خود خارج کرده یا دستور عدم پرداخت آن را به بانک بدهد.

-چک نباید به صورتی تنظیم شود که به عللی مثل عدم مطابقت امضاء یا قلم‌ خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات و امثال آن، بانک از پرداخت وجه خودداری کند.

-هرگاه وجه چک به عللی مانند عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوص مشخصات چک، هویت و نشانی کامل صادرکننده را در آن ذکر کند و علل عدم پرداخت را صراحتاً ذکر کند (عدم موجودی، عدم مطابقت امضاء، کسر موجودی و ...) و آن را به دارنده چک تسلیم کند و بانک مکلف است نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب ارسال کند.

مشاوره حقوقی تلفنی - اسداله صداقت
درباره نویسنده

اسداله صداقت وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی قوه قضائیه و مدیر عامل موسسه حقوقی عدالت گستران صداقت به شماره پروانه وکالت 1017 ، دارای 35 سال سابقه در حوزه های مختلف حقوقی اعم از خانواده، حوزه چک، سفته، کار و کارگر، تامین اجتماعی، اموال منقول و غیر منقول(ملکی)، کیفری، فضای مجازی و دیوان عدالت اداری می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی کلیک کنید
ارسال دیدگاه خود:
  • نظر خود را فارسی بنویسید.

  • نظرات خلاف قانون و با مضامین توهین، تهمت و ناسزا به مقامات ایران و ادیان و ... حذف می‏شوند.

چک
 در چه صورتی صادرکننده چک یا قائم مقام قانونی وی می‌تواند دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک صادر کند؟ قانون‌گذار درباره 14 قانون چک اصلاحی 11/8/1372 آورده است : ماده 14 اصلاحی 11/8/1
چک
چک بلامحل یا بی محل چکی است که صادرکننده آن پول یا اعتبار نزد بانک مربوطه نداشته باشد اگر پس از تاریخ صدور چک وجه آن را بردارد یا کم‌تر از مبلغ چک محل داشته باشد آن چک بلامحل به شمار می‌رود.
علامت تجاری
هر بازرگان اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که تولیدکننده محصولی بوده و به بازار عرضه می‌کند می‌تواند برای محصول خود علامت و نشان اختصاصی در نظر گرفته و این در صورتی است که طی مراحل قانونی آنرا در
چک
  1- چک عادی که چندین نوع می‌باشد از جمله: الف: چک سفید امضا ب: چک وعده دار ج: چک به حواله کرد د: چک بی محل توضیح اینکه چک‌های فوق توسط افراد حقیقی صادر می‌شوند. 2- چک تأیید
چک
  - قانون‌گذار در ماده 12 قانون چک اصلاحی 2/6/1382 در این خصوص آورده است. - ماده 12 اصلاحی 2/6/1382 در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست. - هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به
چک
  -کسی که چک را به بانک برده به دلیل عدم موجودی یا نقص امضاء تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت را می‌کند پس از تشکیل پرونده در دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه می‌بایستی تا قبل از اولین جلسه
چک
-اگر مبلغ موجودی نزد بانک کم‌تر از مبلغ چک باشد، بانک به تقاضای دارنده چک مکلف است مبلغ موجود را تسلیم کند در این صورت نسبت به مبلغ پرداخت نشده بی‌ محل محسوب می‌شود و بانک گواهی تقدیم م

مشاوره حقوقی