مشاوره حقوقی تلفنی

نحله چیست و فرق آن با اجرت المثل

نحله و اجرت المثل و خانه دار

اجرت المثل چیست؟

چنان چه زن در طول زندگی مشترک و در منزل مشترک با شوهر خود کارهایی که شرعاً و قانوناً وظیفه ی وی نبوده بدون اینکه قصد تبرع داشته باشد یعنی قصد انجام رایگان نداشته و به دستور شوهر خود انجام داده باشد استحقاق دارد که پاداشی از شوهر خود دریافت کند، این پاداش  اجرت المثل نامیده می شود.

یکی از حقوق اختصاصی که اسلام برای زنان در زندگی مشترک در نظر گرفته، این است که هیچ مردی نمی تواند تا زمانی که تمام حق و حقوق مالی زن را پرداخت نکرده است زن خود را طلاق دهد و هرقدر که مدت زمان زندگی مشترک بیشتر باشد این حقوق بیشتر می شود. زن به محض اینکه در علقه ی زناشویی قرار گرفت وظایفی بر عهده اش قرار می گیرد که دو قسمت است: 1) تمکین عام؛ 2) تمکین خاص.

- تمکین عام: شامل عدم خروج از منزل – کار کردن زن در خارج از منزل و ... که می بایستی با اجازه ی شوهر باشد.

- تمکین خاص: نیز حضور زن در منزل مشترک و انجام وظایف زناشویی است، اما اگر زن در منزل مشترک به جز موارد فوق و به دستور شوهر کارهای منزل از قبیل پرستاری از فرزند مشترک یا غیرمشترک، نظافت منزل، آشپزی و ... را انجام دهد مستحق پاداش است، زیرا کارهای فوق جزء وظایف زن نیست و چنان چه به­طور مثال شوهر برای پرستاری از فرزند مشترک و یا نظافت و آشپزی و غیره در منزل، شخصی را استخدام کند می بایستی برای آن هزینه کند و چنان چه زن این کارها را به دستور شوهر انجام دهد و قصد انجام رایگان آن را نداشته باشد، مستحق دریافت دستمزد و پاداش است که اصطلاحاً به آن  اجرت المثل می  گویند. البته میزان  اجرت المثلی که به زن تعلق می گیرد هماننددستمزد یک پرستار یا آشپز نیست. پرستاری از همسر در زمان بیماری، شیر دادن به فرزند، بزرگ کردن فرزندان، بردن فرزندان به مدرسه، واکسن زدن، نگهداری از پدر یا مادرشوهر چنان چه با تقاضای مرد باشد از مواردی است که زن می تواند تقاضای  اجرت المثل کند و چنان چه در دادگاه زن اعلام کند که کارهای انجام شده بدون رضای وی بوده، مستحص دریافت این حق خواهد بود که با نظر کارشناس مبلغ  اجرت المثل تعیین شود.

 

نحله چیست؟

در حال حاضر نحله زمانی به زن تعلق می گیرد که شرایط تعلق  اجرت المثل در ایام زوجیت فراهم نباشد. نحله زمانی تعلق می ­گیرد که تقاضای طلاق از طرف مرد باشد و برخلاف  اجرت المثل زن قصد تبرع و انجام کار در منزل مشترک به صورت رایگان داشته باشد؛ در این صورت نحله به زن تعلق می گیرد. قبلاً مطالبه ی حق الزحمه و نحله پس از طلاق پیش بینی شده بود، ولیکن مجمع تشخیص مصلحت به موجب قانون: «تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371» اعلام کرد که: «منظور از کلمه ی پس از طلاق در ابتدای تبصره ی 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است ».

پس زوجه قبل از طلاق هم می تواند  اجرت المثل و یا نحله را مطالبه نماید. و در این زمی نه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصحلت نظام به تاریخ 2/6/1373 صادر شد که این نظریه را تائید کرد و این قانون تفسیری (ماده واحده ی فوق) در جهت حمایت از حقوق زن صادر شده و نحله همان مالی است که اگر زن شرایط گرفتن  اجرت المثل دوران زندگی مشترک را نداشته باشد به او بخشیده می شود و زمانی به زن تعلق می گیرد که او وظایف زناشویی تخطی نکرده باشد و می زان نحله مانند  اجرت المثل توسط دادگاه تعیین می شود و این حق در ازدواج دائم برای زن در نظر گرفته شده و در ازدواج موقت وجود ندارد.

 

مشاوره حقوقی تلفنی - اسداله صداقت
درباره نویسنده

اسداله صداقت وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی قوه قضائیه و مدیر عامل موسسه حقوقی عدالت گستران صداقت به شماره پروانه وکالت 1017 ، دارای 35 سال سابقه در حوزه های مختلف حقوقی اعم از خانواده، حوزه چک، سفته، کار و کارگر، تامین اجتماعی، اموال منقول و غیر منقول(ملکی)، کیفری، فضای مجازی و دیوان عدالت اداری می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی کلیک کنید
ارسال دیدگاه خود:
  • نظر خود را فارسی بنویسید.

  • نظرات خلاف قانون و با مضامین توهین، تهمت و ناسزا به مقامات ایران و ادیان و ... حذف می‏شوند.

جضانت فرزند
طبق یک اصل کلی و قانونی حضانت فرزندان تا سن 7 سالگی بر عهده مادر و از 7 سالگی تا سن بلوغ بر عهده پدر و از سن بلوغ به بعد بر اساس تصمیم طفل و اجازه دادگاه خواهد بود. طلاق توافقی همانگونه که نام آن مشخ
نفقه
 مرد وظیفه دارد در حد توان و متناسب با شأن و شخصیت زن منزل  مستقل تهیه کند و نفقه را نیز در حد شان زن پرداخت نماید اما اگر این منزل در حد شأن و شخصیت زن بود ولی سکونت زن در این منزل احتمال ض
طلاق
طلاق دو نوع است : 1- طلاق توافقی 2- طلاق غیر توافقی طبق آمار در حال حاضر بیش از 30 درصد از پرونده های تشکیل شده بابت طلاق در دادگستری درخواست طلاق توافقی است . دلیل این امر هم تسریع در رسیدگی و سر انج
نفقه
 یکی از مزایا و مزیتی که قانونگذار برای زن در ((عقد دائم)) منظور نموده است دریافت نفقه می باشد. مبحث نفقه وضعیت و احتیاجات زن به صورت متعارف مورد ملاک و ارزیابی قرار می گیرد و وضعیت مرد ملاک در
با توجه به ماده 1119 قانون مدنی زن و مرد می ­توانند هر شرطی که برخلاق مقتضای ذات عقد ازدواج نباشد را جزء شرایط ضمن عقد تعیین نمایند. در حال حاضر «شرایط ضمن عقد»، در دفترچه و سند ازدواج
سکه
یکی از بزرگ ترین دغدغه های خانواده ها در زندگی بحث ازدواج فرزندان و به نحو اولی ازدواج فرزندان ذکور و تعیین میزان مهریه توسط خانواده دختر می باشد . طی نیم قرن گذشته تا کنون بنابر مقتضیات زمان و وضعیت
حضانت
 حضانت در امور تربیتی و آموزشی هم حق و هم تکلیف پدر و مادر بوده و حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است.همچن
اعسار پرداخت مهریه
معسر کسی است که عسر و حرج دارد یعنی در امور مالی و اقتصادی خود ، به نحوی در سختی قرار گرفته که قادر به پرداخت وجوهی که قانونا و طبق حکم دادگاه باید به طرف مقابل پرداخت کند نمی باشد . اعسار در پرداخت
دادگاه و اجرای ثبت
مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت با توجه به اینکه سند ازدواج یک سند رسمی است در صورتیکه زن قصد داشته باشد نسبت به وصول مهریه خود اقدام نماید علاوه بر اینکه می‌تواند از محاکم عمومی و دادگاه خانواده
نفقه
  نفقه فرزند در صورت داشتن تمکین مالی بر عهده پدر می باشد، و در صورت امتناع از پرداخت نفقه فرزندان از جهت کیفری قابل رسیدگی بوده، و با شکایت فرزندان یا فردی که مسئولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان
نفقه
 تعریف نفقه در ماده 1107 قانون مدنی بدین صورت آمده است: نفقه عبارت است از: مسکن ،البسه و غذا و اثاث است که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او
طلاق خلع و عده آن
طلاق بر 2 نوع است: 1- بائن  2- رجعی طلاق رجعی - در این طلاق پس از صدور گواهی عدم سازش توسط دادگاه و اجرای صیغه طلاق، شوهر در مدت عده زن ،حق رجوع به وی را داشته و این رجوع به هر وسیله‌ا

مشاوره حقوقی