مشاوره حقوقی تلفنی

مهر المثل

در عقد نکاح دائم، تعیین مهریه الزامی نیست و زوجین می توانند بدون تعیین مهریه عقد نکاح را منعقد کنند.در صورت عدم تعیین مهریه در عقد نکاح دائم، حسب شرایط به زن مهر المثل و یا مهرالمتعه تعلق می گیرد.بنابراین نمی توان شرط کرد که به زوجه هیچگونه مهری تعلق نگیرد و این شرط باطل است.در صورتی که در عقد نکاح دائم، مهریه تعیین نشده باشد و تا زمان نزدیکی توسط زوجین و یا فرد منتخب آنان تعیین نشود با وقوع نزدیکی، به زن مهر المثل تعلق می گیرد.

ماده ی 1087 قانون مدنی مهمرالمثل را تعریف نموده است:

"اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین‌ کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود"

اما در صورتی که تا قبل از نزدیکی طلاق واقع شود، مهر المتعه به زن تعلق می گیرد.

ماده 1093 قانون مدنی مهر المتعه را به این صورت تعریف کرده است:

"هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از ‌آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود."

 

ملاک مهر المثل

طبق ماده 1091 قانون مدنی "برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین‌ معمول محل و غیره در نظر گرفته شود."

در صورتی که در ماده ی 1094 برای تعیین مهر المتعه آمده است:

"برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه میشود."

در نتیجه در تعییه مهرالمثل، آنچه مورد توجه دادگاه می باشد، وضعیت زن از لحاظ خانوادگی،سن،تحصیلات و ... بر حسب عرف می باشد.لیکن در مهرالمتعه، با توجه به این که نزدیکی صورت نگرفته است، تمکن مالی مرد در نظر گرفته می شود.

ملاک در مهر المثل ، چه زمانی است؟

از آنجایی که در روز دخول است که مهرالمثل در ذمه شوهر ثابت و واجب می شود، پس قیمت همان روز باید ملاک عمل باشد.(صاحب جواهر.ج31.ص53)

در نتیجه ملاک ما برای تعیین مهر المثل، زمان نزدیکی است نه زمان عقد.یعنی قاضی با توجه به احوالات زن در زمان نزدیکی، میزان مهرالمثل را مشخص می کند.

چه زمان هایی مهر المثل به زن تعلق میگیرد؟

تعلق مهر المثل به زن منحصر به زمان عدم تعیین مهرالمسمی نیست و طبق قانون در موارد دیگری نیز به زن مهر المثل تعلق میگیرد:

1.زمانی که نکاح باطل باشد و میان آنان نزدیکی رخ دهد و نسبت به این بطلان جاهل باشند، به زن مهر المثل تعلق میگیرد.ماده ی 1099 در این باره مقرر داشته است:" در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است."

2.در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد به زن مهرالمثل تعلق میگیرد.طبق ماده 1100:

"در صورتی مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد ‌بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید."

 

مشاوره حقوقی تلفنی - اسداله صداقت
درباره نویسنده

اسداله صداقت وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی قوه قضائیه و مدیر عامل موسسه حقوقی عدالت گستران صداقت به شماره پروانه وکالت 1017 ، دارای 35 سال سابقه در حوزه های مختلف حقوقی اعم از خانواده، حوزه چک، سفته، کار و کارگر، تامین اجتماعی، اموال منقول و غیر منقول(ملکی)، کیفری، فضای مجازی و دیوان عدالت اداری می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی کلیک کنید
ارسال دیدگاه خود:
  • نظر خود را فارسی بنویسید.

  • نظرات خلاف قانون و با مضامین توهین، تهمت و ناسزا به مقامات ایران و ادیان و ... حذف می‏شوند.

انواع مهریه
مهریه با توجه به شرایط بر سه نوع است : _مهرالمسمی _مهرالمثل _مهرالمتعه   در صورتی که احتیاج به مشاوره حقوقی برای مطالبه ی مهریه دارید کلیک کنید.مشاوره حقوقی مهرالسمی چیست ؟ مهریه ای که در
مهریه، یکی از آثار ازدواج است.مهریه مبلغی است برای نشان دادن دلبستگی مرد به زن که لزوما پول نیست و می تواند هرچیزی باشد که دارای ارزش است و کم و زیاد آن موضوعیتی ندارد.به طور مثال یک شاخه گل رز هم می
انصراف از طلاق توافقی
هر زوجی ممکن است در نیمه های راه طلاق توافقی ،از تصمیم خود منصرف شوند.این انصراف ممکن است در هر مرحله ای از درخواست طلاق توافقی باشد و تاثیر این انصراف،به زمانی که زوجین آن را اعلام میکنند بستگی دارد.
مراحل طلاق توافقی
مراحل طلاق توافقی در رویه ی ایران طلاق توافقی همانطور که گفتیم آسان ترین راه برای رسیدن به طلاق است برای زوجینی که در امر طلاق به تصمیم قطعی خود رسیده اند. در رویه و قانون ما،طلاق توافقی نیز مانند س

مشاوره حقوقی