مشاوره حقوقی تلفنی

معرفی انواع و اقسام چک

چک

 

1- چک عادی که چندین نوع می‌باشد از جمله:

الف: چک سفید امضا

ب: چک وعده دار

ج: چک به حواله کرد

د: چک بی محل

توضیح اینکه چک‌های فوق توسط افراد حقیقی صادر می‌شوند.

2- چک تأیید شده

3- چک تضمین شده

4- چک مسافرتی

توضیح اینکه چک‌های فوق چک‌هایی است که توسط بانک‌ها و به تقاضای صاحب حساب و افراد عادی صادر و پرداخت آن توسط بانک تضمین شده است.

الف- چک سفید امضاء: این چک فاقد تاریخ و مبلغ می‌باشد و فقط توسط صاحب حساب امضاء می‌شود.

ب- چک وعده دار: این چک دارای تاریخ می‌باشد اما تاریخ آن برای آینده می‌باشد و ممکن است در قالب قرارداد تحویل ذینفع شده باشد و چون در قرارداد شماره چک قید می‌گردد و تاریخ قرارداد مقدم بر تاریخ چک می‌باشد به عنوان چک وعده دار حقوقی معروف است و ذینفع نمی‌تواند از طریق دادسرا و جنبه کیفری نسبت به وصول آن اقدام کند و حقوقی است و ذینفع می‌بایستی با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی طلب خمود را مطالبه نماید.

ج- چک به حواله کرد: در این چک صادرکننده چک را به حواله کرد شخص خاصی صادر و نام وی را در متن چک قید می‌کند و فقط شخص مذکور می‌تواند وصول کند البته با شرایط خاص اشخاص دیگری هم می‌توانند اقدام به وصول چک کنند.

د- چک بی محل: این چک همانگونه که از اسم آن پیداست چکی است که بدون پشتوانه دارنده حساب صادر شده و وجهی در حساب وی موجود نمی‌باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی - اسداله صداقت
درباره نویسنده

اسداله صداقت وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی قوه قضائیه و مدیر عامل موسسه حقوقی عدالت گستران صداقت به شماره پروانه وکالت 1017 ، دارای 35 سال سابقه در حوزه های مختلف حقوقی اعم از خانواده، حوزه چک، سفته، کار و کارگر، تامین اجتماعی، اموال منقول و غیر منقول(ملکی)، کیفری، فضای مجازی و دیوان عدالت اداری می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی کلیک کنید
ارسال دیدگاه خود:
  • نظر خود را فارسی بنویسید.

  • نظرات خلاف قانون و با مضامین توهین، تهمت و ناسزا به مقامات ایران و ادیان و ... حذف می‏شوند.

استفاده از سفته زمانی شکل می گیرد که افرادی که فاقد دسته چک هستند برای تضمین لازم است به طرف مقابل سفته ارائه دهند .اشخاصی که دسته چک ندارند با پرداخت مبلغی ناچیز از طریق بانک ها یا دکه های روزنامه فر
چک
  -کلیه خسارات و هزینه‌های انجام شده توسط خواهان شامل خسارت تأخیر تأدیه براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود قابل مطالبه است و این خسارات، هزینه‌های دادرسی و حق‌ال
چک
  -کسی که چک را به بانک برده به دلیل عدم موجودی یا نقص امضاء تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت را می‌کند پس از تشکیل پرونده در دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه می‌بایستی تا قبل از اولین جلسه

مشاوره حقوقی