مشاوره حقوقی تلفنی

ضمانت اجرای پرداخت نفقه از طرف مرد

خانواده

زن به دو صورت می تواند پرداخت نفقه از مرد درخواست کند، به عبارت دیگر ضمانت پرداخت نفقه توسط مرد به دو صورت می باشد:

  • ضمانت اجرا و راهکار مدنی یا حقوقی
  • ضمانت اجرای کیفری

راهکار مدنی یا حقوقی

در این روش زن در صورت استنکاف مرد از پرداخت نفقه با مراجعه به دادگاه، درخواست نفقه خود را نموده و دادگاه نیز با تعیین کارشناس دادگستری و تعیین میزان نفقه و در نهایت با صدور حکم مرد را ملزم به پرداخت نفقه خواهد کرد، و در صورتی که اجرای حکم و الزام مرد به پرداخت نفقه به دلیل امتناع مرد و عدم دسترسی به اموال وی و یا حتی به علت عجز از پرداخت نفقه ممکن نباشد، در این صورت زن می تواند حق طلاق خود را اعمال نماید. بنابراین ضمانت اجرای مدنی یا حقوقی نفقه عبارت است از:

 1- الزام مرد به انفاق از طریق قضایی

 2- اعطای حق طلاق به زن

البته قانونگذار زمانی مرد را ملزم به پرداخت نفقه می کند که زن نیز به وظایف شرعی و قانونی خود در قبال شوهر عمل کرده باشد، و تمکین خاص عام و برای دادگاه محرز شده باشد. ماده 1108 قانون مدنی «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود».

راهکار کیفری یا جزایی

ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/91 اشاره دارد:

«هر کس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را درصورت تمکین ، به او ندهد، یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است، و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود.

       تبصره: امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است، و نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

       همانگونه که ملاحظه می شود در ماده مذکور مجازات ترک انفاق را حبس تعزیری درجه شش تعیین نموده است، و از طرفی ماده 19 قانون مجازات اسلامی در تعریف حبس درجه 6 آورده است:

«حبس بیش از شش ماه تا دو سال»

       بنابراین با تعریف ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/91 و درصورت شکایت زن و اثبات حقانیت وی جهت دریافت نفقه و اثبات تمکن و استطاعت مالی مرد و به تصریح تبصره ماده 53 مذکور با شکایت فرزندان از پدر، نامبرده محکوم به حبس از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد.

       و اما اینکه مجازات مرد شامل ترک انفاق گذشته نیز خواهد شد یا خیر، در بین علمای حقوق اختلاف است، ولی مشهور این است که استنکاف از دادن نفقه گذشته مجوزی برای مجازات کیفری شوهر نمی باشد زیرا:

       اولاً ظاهر ماده 53 قانون حمایت از خانواده حاکی از آن است که خودداری از پرداخت نفقه گذشته مشمول مجازات کیفری نمی باشد، و نفقه گذشته دارای ضمانت اجرای حقوقی می باشد.

       ثانیاً: هنگام شک در امور قضایی علی الخصوص تشکیک در استنباط قوانین کیفری، قوانین به نفع متهم تفسیر می شود. بنابراین نباید ماده 53 قانون حمایت از خانواده را به مردی که از پرداخت نفقه گذشته زن خودداری نموده تسری داد.

       ثالثاً: اگر شوهری در گذشته به دلایلی نفقه همسر خود را تأمین نکرده، ولیکن قرائن نشان دهنده این است که نفقه آینده زن را تأمین خواهد کرد، مصلحت خانواده اقتضاء می کند که زن نتواند بابت طلب نفقه گذشته، رئیس خانواده را تحت تعقیب کیفری قرار داده، و وی را روانه زندان کند.

 

جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی و یا حضوری در مورد نفقه زن  اینجا کلیک کنید

 

مشاوره حقوقی تلفنی - اسداله صداقت
درباره نویسنده

اسداله صداقت وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی قوه قضائیه و مدیر عامل موسسه حقوقی عدالت گستران صداقت به شماره پروانه وکالت 1017 ، دارای 35 سال سابقه در حوزه های مختلف حقوقی اعم از خانواده، حوزه چک، سفته، کار و کارگر، تامین اجتماعی، اموال منقول و غیر منقول(ملکی)، کیفری، فضای مجازی و دیوان عدالت اداری می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی کلیک کنید
ارسال دیدگاه خود:
  • نظر خود را فارسی بنویسید.

  • نظرات خلاف قانون و با مضامین توهین، تهمت و ناسزا به مقامات ایران و ادیان و ... حذف می‏شوند.

نفقه
 مرد وظیفه دارد در حد توان و متناسب با شأن و شخصیت زن منزل  مستقل تهیه کند و نفقه را نیز در حد شان زن پرداخت نماید اما اگر این منزل در حد شأن و شخصیت زن بود ولی سکونت زن در این منزل احتمال ض
با توجه به ماده 1119 قانون مدنی زن و مرد می ­توانند هر شرطی که برخلاق مقتضای ذات عقد ازدواج نباشد را جزء شرایط ضمن عقد تعیین نمایند. در حال حاضر «شرایط ضمن عقد»، در دفترچه و سند ازدواج
خانواده
قانونگزار برای نفقه زن اهمیت ویژه قائل شده است و چند ماده از قانون مدنی را به این امر اختصاص داده است از جمله: - نفقه زن از حقوق ممتاز محسوب شده است ماده 1206 قانون مدنی: ((... و طلب او از بابت نفقه
نفقه
  نفقه فرزند در صورت داشتن تمکین مالی بر عهده پدر می باشد، و در صورت امتناع از پرداخت نفقه فرزندان از جهت کیفری قابل رسیدگی بوده، و با شکایت فرزندان یا فردی که مسئولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان
پول تو جیبی
  در شرع و قانون در خصوص پرداخت نفقه فرزند توسط پدر سن معینی را تعیین نکرده اند، اما در حال حاضر در عرف جامعه ایرانی تا زمانی که فرزندان دارای شغل و درآمد معینی نباشد، پدر نسبت به پرداخت نفقه مس
نفقه
 تعریف نفقه در ماده 1107 قانون مدنی بدین صورت آمده است: نفقه عبارت است از: مسکن ،البسه و غذا و اثاث است که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او
 نفقه از نظر شکل و کیفیت اشکال مختلفی دارد بعضی از نفقه با استفاده و انتفاع از آن دارای بقاء هستند و تغییر نمی کند، ولیکن بعضی از موارد نفقه با استفاده و انتفاع از آن تغییر می کند. در مورد دسته ا

مشاوره حقوقی