مشاوره حقوقی تلفنی

صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به پرونده ها

شورای حل اختلاف در موارد ذیل اقدام به رسیدگی می کند :

 • جرائم بازدارنده واقدامات تأمینی و تربیتی از جمله تخلفات رانندگی
 • دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره و مطالبات اجور معوقه تا سقف 200،000،000 ريال
 • ادعای اعسار از پرداخت محکوم به
 • دعاوی مالی تا مبلغ 200،000،000ريال
 • دعاوی صدور گواهی حصر وراثت
 • دعوی تحریر ترکه
 • دعوی مهر و موم ترکه و رفع آن
 • الزام به تنظیم سند خودرو مقوم به مبلغ 200،000،000 ريال
 • درخواست تأمین دلیل
 • ترسیم کروکی و تعیین مقصر در صورت اعتراض ... تشخیص مقصر در تصادفات

 

 مرجع تجدید نظر احکام صادره از شورای حل اختلاف

مرجع تجدیدنظر آرایی که در شورای حل اختلاف صادر می گردد قاضی شورا می باشد و مرجع تجدید نظر  از آرای قاضی شورا، محاکم عمومی همان حوزه قضایی است و چنانچه مرجع تجدید نظر رأیی را نقص کند راساً اقدام به صدور رأی می کند و اگر در رأی صادره ، در نوشتن و تنظیم آن سهو قلم و خطایی صورت گرفته باشد و یا در محاسبات اشتباه رخ داده باشد و نسبت به رأی مذکور اعتراض نشده باشد با درخواست طرفین قاضی شورا نسبت به تصحیح رأی اقدام و این رأی مجدداً به طرفین ابلاغ خواهد شد.

نویسنده مطلب : علی خزائی کارشناس حقوق

مشاوره حقوقی تلفنی - اسداله صداقت
درباره نویسنده

اسداله صداقت وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی قوه قضائیه و مدیر عامل موسسه حقوقی عدالت گستران صداقت به شماره پروانه وکالت 1017 ، دارای 35 سال سابقه در حوزه های مختلف حقوقی اعم از خانواده، حوزه چک، سفته، کار و کارگر، تامین اجتماعی، اموال منقول و غیر منقول(ملکی)، کیفری، فضای مجازی و دیوان عدالت اداری می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی کلیک کنید
ارسال دیدگاه خود:
 • نظر خود را فارسی بنویسید.

 • نظرات خلاف قانون و با مضامین توهین، تهمت و ناسزا به مقامات ایران و ادیان و ... حذف می‏شوند.

شورای حل اختلاف
شکایت از اعضای شورای حل اختلاف - تخلفات اعضاء و کارکنان شورای حل اختلاف در ماده 35 قانون احصاء و مشخص شده است و تخلفات مذکور با توجه به ماده 33 قانون، در هیئت رسیدگی به تخلفات اعضاء و کارکنان شور
شورای حل اختلاف
شورای حل اختلاف : با توجه به تشکیل حجم وسیع پرونده ها در محاکم قضایی و عدم وجود اسباب و لوازم جهت رسیدگی به پرونده ها که مهمترین آن تأمین نیروی انسانی اعم از قاضی و کادر دفتری توسط قوه قضائیه می باشد
تاریخچه تشکیل شورای نگهبان
شورای حل اختلاف قبل از قانون گذاری به صورت سیستماتیک و تصویب قانون مدرن خاص شورای حل اختلاف ، در ایران وجود داشت و با توجه به این که مراجع دینی مردم را از مراجعه به محاکم قضایی حکام جور منع می کردند،

مشاوره حقوقی