مشاوره حقوقی تلفنی

نحوه ثبت شکایت و مراحل رسیدگی در شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف :

با توجه به تشکیل حجم وسیع پرونده ها در محاکم قضایی و عدم وجود اسباب و لوازم جهت رسیدگی به پرونده ها که مهمترین آن تأمین نیروی انسانی اعم از قاضی و کادر دفتری توسط قوه قضائیه می باشد، شورای حل اختلاف در سیستم قضایی جمهوری اسلامی به شکل فعلی شکل گرفته و این سیستم پس از فراز و نشیب های بسیار ؛ با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف شکل سیستماتیک و قانونی به خود گرفت شکل گیری شورای حل اختلاف در ابتدا با این هدف صورت گرفت که جهت کاهش حجم پرونده ها در دادگاه ها جهت صلح و سازش در قسمتی از پرونده ها دخالت کند.

شروع رسیدگی در شوراهای حل اختلاف : هر چند شروع رسیدگی در شورای حل اختلاف می تواند به صورت شفاهی یا درخواست باشد امّا در حال حاضر این اصل در شورای حل اختلاف رعایت نشده و درخواست رسیدگی می بایستی از طریق دادخواست صورت گیرد .شروع رسیدگی در مرجع مذکور آسان تر از دادگاه ها می باشد و برخی تشریفات که برای رسیدگی در دادگاه ها در نظر گرفته شده است در این مرجع وجود ندارد.

با بازنگری در قانون شوراهای حل اختلاف ، صلاحیت ها ، چه از نظر مالی و چه از نظر نوع خواسته تغییر و از نظر صلاحیت مالی پرونده هایی که خواسته آن تا مبلغ 200،000،000 ريال باشد رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفت.

ولیکن علی رغم تعیین صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به خواسته ها ، مقرر گردید که چنانچه طرفین یک دعوا با یکدیگر توافق کنند که اختلاف آن ها اعم از مدنی – حقوقی –جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم قابل گذشت در شورای حل اختلاف مطرح و رسیدگی شود شورای حل اختلاف پس از رسیدگی اقدام به صدور گزارش اصلاحی خواهد کرد. اما در سایر موارد که طبق قانون در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد شورای حل اختلاف پس از رسیدگی اقدام به صدور رأی خواهد کرد اما چنانچه شورای حل اختلاف در دعوایی اقدام به صدور گزارش اصلاحی نماید این گزارش اصلاحی قابل اعتراض نبوده و قطعی محسوب می شود ولیکن چنانچه شورای حل اختلاف در چارچوب صلاحیت قانونی خود اقدام به صدور رأی نماید رأی صادره قطعی نبوده و چنانچه رأی حضوری باشد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی خواهد بود و چنانچه رأی غیابی باشد خوانده ظرف 20 روز مهلت واخواهی داشته و پس از انقضای 20 روز، ظرف 20روز می تواند از رأی صادره تجدیدنظر خواهی کند.

نحوه ثبت و مراحل رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف

باتوجه به حجم زیاد پرونده ها در مراجع قضایی و جهت رسیدگی سریع به دعاوی و اختلافات، قانونگذار در دستگاه قضایی جهت حل این معضل تنها راه حل را ایجاد تشکیلات شورای حل اختلاف در نظر گرفته و این مراجع برای حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش میان اشخاص بوجود آمد و خیلی سریع صاحب قانون گردید.

شروع رسیدگی در دادگاه ها در شوراهای حل اختلاف حذف گردیده است. رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می آید البته در حال  حاضر درخواست شفاهی یا کتبی در شورای حل اختلاف پذیرفته نمی شود و اکثر پرونده ها با تقدیم دادخواست به عمل می آید و دلیل آن هم این است که طبق قانون، در درخواست رسیدگی در شورای حل اختلاف می بایستی از نظر شکلی مواردی رعایت گردد از جمله ذکر نام ونام خانوادگی طرفین، نام وکیل ،خواسته و ذکر ضمائم پیوست دادخواست و تمامی موارد فوق در فرم دادخواست آورده شده و استفاده از فرم دادخواست آورده شده و استفاده از فرم دادخواست موجب تسریع در روند رسیدگی خواهد شد.

 

نحوه ثبت دادخواست در شورای حل اختلاف

1-ثبت دادخواست توسط معاونت ارجاع

2-نقش تمبر و پرداخت هزینه دادرسی

3-ورود به شعبه

4-دعوت از اصحاب دعوی و صدور حکم

مشاوره حقوقی تلفنی - اسداله صداقت
درباره نویسنده

اسداله صداقت وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی قوه قضائیه و مدیر عامل موسسه حقوقی عدالت گستران صداقت به شماره پروانه وکالت 1017 ، دارای 35 سال سابقه در حوزه های مختلف حقوقی اعم از خانواده، حوزه چک، سفته، کار و کارگر، تامین اجتماعی، اموال منقول و غیر منقول(ملکی)، کیفری، فضای مجازی و دیوان عدالت اداری می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی کلیک کنید
ارسال دیدگاه خود:
  • نظر خود را فارسی بنویسید.

  • نظرات خلاف قانون و با مضامین توهین، تهمت و ناسزا به مقامات ایران و ادیان و ... حذف می‏شوند.

شورای حل اختلاف
شکایت از اعضای شورای حل اختلاف - تخلفات اعضاء و کارکنان شورای حل اختلاف در ماده 35 قانون احصاء و مشخص شده است و تخلفات مذکور با توجه به ماده 33 قانون، در هیئت رسیدگی به تخلفات اعضاء و کارکنان شور
یکی از موضوعاتی که می‌تواند افراد در جامعه را مقابل هم قرار داده و باعث ایجاد اختلاف و کینه نسبت به یکدیگر شوند، عدم اطلاع از قوانین و حقوق افراد نسبت به یکدیگر است. آشنایی افراد با حقوق خود و دی
تاریخچه تشکیل شورای نگهبان
شورای حل اختلاف قبل از قانون گذاری به صورت سیستماتیک و تصویب قانون مدرن خاص شورای حل اختلاف ، در ایران وجود داشت و با توجه به این که مراجع دینی مردم را از مراجعه به محاکم قضایی حکام جور منع می کردند،
وکالت
وکالت عقدی است جایز.بدین معنا که هر دو طرف قرارداد وکالت، می توانند هر زمان که اراده کنند می توانند یکدیگر را عزل و قرارداد را فسخ کنند.در صورتی که این عزل از جانب موکل باشد، عزل وکیل نام دارد. آیا م
تهدید و اکراه
تهدید و اکراه - با توجه به گستردگی جامعه و جهت جلوگیری از هرج و مرج، ایجاد بستر مناسب در تعاملات و روابط اجتماعی افراد با یکدیگر ضروری می‌باشد. بوجود آمدن این بستر مستلزم نظم و انضباط اجتماعی است
شورای حل اختلاف در موارد ذیل اقدام به رسیدگی می کند : جرائم بازدارنده واقدامات تأمینی و تربیتی از جمله تخلفات رانندگی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره و مطالبات اجور معوقه تا سقف 200،000،000 ريال

مشاوره حقوقی