مشاوره حقوقی تلفنی

شرایط طلاق

شرایط مرد (طلاق دهنده)

از نگاه قانون مدنی،طلاق یک ایقاع است(ایقاع عمل حقوقی یک جانبه می باشد) که از جانب مرد انجام می شود.حتی در صورتی که زن حق طلاق داشته باشد و یا طلاق توسط دادگاه باشد نیز، عمل حقوقی مرد می باشد.چرا که در صورت حق طلاق داشتن زن، این مرد است که به زن وکالت داده است تا از طرف او خودش را طلاق بدهد!و طلاقی که دادگاه حکم می کند و واقع می سازد نیز طلاقی است که قاضی به نمایندگی از مرد انجام می دهد.لذا طلاق عمل حقوقی مختص به مرد است.طبق قانون مدنی، مرد برای انجام طلاق باید دارای شرایطی باشد که شرایط عمومی است و برای انجام هر عمل حقوقی الزامی است و مختص به طلاق نمی باشد.در ادامه ی بحث این شرایط را بررسی میکنیم:

1-اراده

به موجب ماده 1136 قانون مدنی "طلاق‌ دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد."

مانند هر عمل حقوقی دیگری، برای انجام طلاق مرد باید قصد و رضا داشته باشد.لذا طلاقی که بر اثر اکراه، اجبار، اشتباه و شوخی باشد فاقد اعتبار است و باطل می باشد.با این مقررات، استحکام خانواده حفظ می شود و موارد طلاق محدودتر خواهد شد.

همچنین به موجب ماده 1135 قانون مدنی،"طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است." طلاق منجز یعنی طلاق قاطع.طلاقی که با شرط معلق شده باشد باطل است.به طور مثال اگر مردی بگوید طلاقت دادم به شرطی که مهریه ات را تا ماه بعد ببخشی!این طلاق باطل است و اعتباری ندارد.چرا که بنیان خانواده را نمی توان متزلزل و سست نگه داشت.

وکالت در طلاق

آیا تمام مراحل طلاق را خود مرد باید انجام دهد؟

همانطور که گفتیم، طلاق عمل حقوقی است که مختص مرد است اما مرد می تواند به شخص دیگری وکالت در طلاق دهد.منظور از حق طلاق برای زن نیز همین است.در حق طلاق، مرد به زن وکالت در طلاق می دهد تا زن بتواند از طرف مرد خودش را طلاق دهد!حق طلاق اصولا در زمان عقد نکاح به صورت شرط ضمن عقد به زن داده می شود و چون در قالب شرط ضمن عقد می آید امکان عزل وکیل (عزل زن) تا زمان وقوع طلاق وجود ندارد.

 

2-اهلیت

دومین شرطی که مرد هنگام انجام طلاق باید داشته باشد، اهلیت او است.اهلیت به معنای بلوغ،عقل و رشد است که در مورد طلاق دهنده هر یک را بررسی میکنیم:

بلوغ:

به موجب ماده 1136 فرد طلاق دهنده باید بالغ باشد.فرد بالغ فردی است که پانزده سال قمری داشته باشد.لذا مرد برای طلاق دادن همسرش باید حداقل 15 سال قمری داشته باشد.

آیا فرد صغیر می تواند همسرش را طلاق دهد؟

از آنجایی که طلاق از احوال شخصیه است فرد صغیر نمی تواند با اجازه ی ولی یا قیم خود همسرش را طلاق بدهد.لذا شخص صغیر تا زمانی که بالغ شود امکان طلاق همسرش را ندارد.

عقل:

به موجب ماده 1136 مرد برای طلاق باید عاقل باشد.

آیا فرد مجنون می تواند همسرش را طلاق دهد؟

ما دو نوع مجنون داریم.مجنون دائمی و ادواری

در صورتی که فردی دارای جنون دائمی باشد و طلاق ضروری باشد، طبق ماده 1137 قانون مدنی، ولی یا قیم او می تواند همسرش را طلاق دهد.

در این باره به موجب ماده 88 قانون امور حسبی، در صورتی که قیم بخواهد از طرف مجنون، همسر او را طلاق دهد، باید با موافقت دادستان و تصویب دادگاه باشد.اما در صورتی که این اقدام بر عهده ی ولی قهری یا وصی مجنون باشد این موافقت لزومی ندارد.

اما در صورتی که فرد جنون ادواری (جنون دوره ای و موقت) داشته باشد، می تواند در زمان افاقه به امور خودش با صحت عقلی رسیدگی کند و نیازی به اذن ولی یا قیم ندارد.در نتیجه مجنون ادواری در زمان افاقه، خودش باید طلاق را واقع سازد و طلاق توسط ولی و قیم ممکن نیست.

 

رشد:

رشید فردی است که درک و عقل کافی نسبت به امور مالی خود دارد.از آنجایی که طلاق یک امر مالی نیست و رشد برای امور مالی الزامی است، لذا رشید بودن مرد برای طلاق دادن همسرش شرط نمی باشد و فرد سفیه هم میتواند همسرش را طلاق دهد.در ماده 1136 قانون مدنی نیز رشد از شرایط طلاق دهنده نمی باشد.

 

شرایط زن(مطلقه)

شرایط زن برای طلاق،بر خلاف شرایط مرد، مختص به طلاق است و احتیاجی به دارا بودن شرایط عمومی نیست.چرا که طلاق توسط مرد واقع می شود و اقدامی از طرف زن انجام نمی شود.

1-پاکی زن

به موجب ماده 1140 قانون مدنی اولین شرط برای زن مطلقه، پاک بودن اوست.در این ماده مقرر شده است که "طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست ...."

منظور از نفاس حالتی است که بعد از زایمان برای زنان رخ میدهد مانند عادت ماهیانه و حداکثر 10 روز طول میکشد.

ماده 1140 بعد از بیان کردن قاعده ی اصلی، سه استثنا برای این قاعده آورده است.در واقع زن در زمان طلاق باید پاک باشد مگر در سه مورد که پاک بودن او شرط نیست:

الف)زن باردار:از آنجایی که زن باردار عادت نمی شود لذا پاک بودن در زمان طلاق برای او شرط نیست.

ب)طلاق از طرف شوهر غایب:در صورتی که غیبت شوهر به حدی باشد که نتواند از عادت زن اطلاع پیدا کند، پاک بودن زن شرط نیست و زن می تواند خود را طلاق دهد.غیبت شوهر در این ماده موارد گسترده ای را دربرمیگیرد به طور مثال در حبس بودن همسر یا جدا زندگی کردن او از زن نیز غیبت محسوب می شود.

 

2-عدم وقوع نزدیکی از پایان عادت ماهانه تا هنگام طلاق

همانطور که در شرط اول گفتیم، زن در زمان طلاق باید پاک باشد.شرط دوم این است که در زمان این پاکی نباید نزدیکی بین زن و شوهر واقع شده باشد.به این حالت اصطلاحا "طهر غیرمواقعه" می گویند.ماده 1141 قانون مدنی در این باره مقرر داشته است: "طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد."

همانطور که میبینیم این شرط نیز دو شرط دارد:زن یائسه(زنی که عادت ماهانه نمی شود و از باردار شدن ناامید است.) و زن باردار

در صورت وقوع نزدیکی در ایام پاکی راه حل چیست؟

در صورتی که نزدیکی در این دوران واقع شود، چاره ای جز صبر کردن تا پایان عادت ماهانه ی بعدی و پاک شدن زن نیست.

از این قاعده می توان دو هدف را استنباط کرد.اول جلوگیری از اختلاط نسل است و اگر زن احیانا باردار باشد مشخص شود و هدف دوم، ایجاد مانع بر سر راه طلاق است تا زوجین فرصت بیشتری برای تصمیم قطعی در مورد طلاق داشته باشند.

در صورتی که زنی در اثر بیماری عادت ماهانه نشود، شرایط او در زمان طلاق چگونه است؟

ماده 1142 برای چنین فردی به این صورت راهکار داده است:

"طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد"

در واقع زنی که به سن یائسگی نرسیده است اما به علل مختلف مانند بیماری، پایین بودن سن، فیزیک بدن و ... عادت ماهانه نشود، برای وقوع طلاق باید میان آنان به مدت سه ماه نزدیکی رخ نداده باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی - اسداله صداقت
درباره نویسنده

اسداله صداقت وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی قوه قضائیه و مدیر عامل موسسه حقوقی عدالت گستران صداقت به شماره پروانه وکالت 1017 ، دارای 35 سال سابقه در حوزه های مختلف حقوقی اعم از خانواده، حوزه چک، سفته، کار و کارگر، تامین اجتماعی، اموال منقول و غیر منقول(ملکی)، کیفری، فضای مجازی و دیوان عدالت اداری می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی کلیک کنید
ارسال دیدگاه خود:
  • نظر خود را فارسی بنویسید.

  • نظرات خلاف قانون و با مضامین توهین، تهمت و ناسزا به مقامات ایران و ادیان و ... حذف می‏شوند.

طلاق خلع و عده آن
طلاق بر 2 نوع است: 1- بائن  2- رجعی طلاق رجعی - در این طلاق پس از صدور گواهی عدم سازش توسط دادگاه و اجرای صیغه طلاق، شوهر در مدت عده زن ،حق رجوع به وی را داشته و این رجوع به هر وسیله‌ا
انصراف از طلاق توافقی
هر زوجی ممکن است در نیمه های راه طلاق توافقی ،از تصمیم خود منصرف شوند.این انصراف ممکن است در هر مرحله ای از درخواست طلاق توافقی باشد و تاثیر این انصراف،به زمانی که زوجین آن را اعلام میکنند بستگی دارد.
طلاق به حکم دادگاه
طلاق به حکم دادگاه، به معنی درخواست طلاق از طرف زن است که می تواند به دلایل مختلف توسط دادگاه تایید شود و شوهر به حکم دادگاه، ملزم به طلاق شود.در صورتی که شوهر اقدام به طلاق نکند و از انجام آن خودداری
مراحل طلاق توافقی
مراحل طلاق توافقی در رویه ی ایران طلاق توافقی همانطور که گفتیم آسان ترین راه برای رسیدن به طلاق است برای زوجینی که در امر طلاق به تصمیم قطعی خود رسیده اند. در رویه و قانون ما،طلاق توافقی نیز مانند س

مشاوره حقوقی