مشاوره حقوقی تلفنی

شرایط مهریه و اذن و اجازه پدر در ازدواج موقت

ازدواج موقت

اجازه و اذن پدر در ازدواج موقت

در قانون مدنی مطابق ماده 1043 که در مورخ 14/08/1370 اصلاح گردیده است اجازه پدر یا جد پدری در ازدواج دائم برای دختری که باکره است حتی اگر بیش از 18 سال داشته باشد الزامیست و این ترتیب در ازدواج موقت یا منقطع نیز جاری است اما چنانچه دختری قصد ازدواج داشته باشد و پدر یا جد پدری با ازدواج وی بدون دلیل مخالفت کند ، دختر میتواند با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده ضمن معرفی مرد مورد نظر به دادگاه ، درخواست ازدواج کرده و دادگاه پس از رسیدگی ، در صورتی که مصلحت دختر باشد اجازه ازدواج وی را صادر می کند.

مهریه در ازدواج موقت

اما در قانون مسئله مهریه در ازدواج موقت در مواد 1095 و  1098 قانون مدنی ذکر شده است .

بر اساس ماده 1095 قانون مدنی  " در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است " و مطابق ماده 1096قانون مدنی چنانچه زن در اثنا مدت عقد فوت کند ، این امر موجب از بین رفتن مهریه نمی شود و چنانچه شوهر تا آهر مدت عقد نیز با وی نزدیکی نکرده باشد مهریه زن باید پرداخت شود.همچنین به تصریح ماده 1097 قانون مدنی چنانچه در ازدواج موقت شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را به زن پرداخت کند و چنانچه شوهر از پرداخت مهریه خودداری کند زن میتواند با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات ازدواج موقت مهریه خود را از شوهر درخواست کند و همچنین در ماده 1098 قانون مدنی مقرر شده است در صورتی که عقد دائم یا منقطع از ابتدا باطل باشد و نزدیکی واقع نشده باشد زن نمی تواند ادعای مهریه کند و اگر مهریه را گرفته باشد شوهر می تواند آن را مسترد نماید.

مشاوره حقوقی تلفنی - اسداله صداقت
درباره نویسنده

اسداله صداقت وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی قوه قضائیه و مدیر عامل موسسه حقوقی عدالت گستران صداقت به شماره پروانه وکالت 1017 ، دارای 35 سال سابقه در حوزه های مختلف حقوقی اعم از خانواده، حوزه چک، سفته، کار و کارگر، تامین اجتماعی، اموال منقول و غیر منقول(ملکی)، کیفری، فضای مجازی و دیوان عدالت اداری می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی کلیک کنید
ارسال دیدگاه خود:
  • نظر خود را فارسی بنویسید.

  • نظرات خلاف قانون و با مضامین توهین، تهمت و ناسزا به مقامات ایران و ادیان و ... حذف می‏شوند.

ازدواج موقت
مشکلات ناشی از عدم ثبت ازدواج موقت فرزندان ناشی از عدم ثبت ازدواج موقت همانند فرزندان ناشی از ازدواج دائم دارای حقوق قانونی و اجتماعی هستند یعنی فرزندان مشروع پدر بوده و و پدر باید از آن ها نگهداری و
با توجه به ماده 1119 قانون مدنی زن و مرد می ­توانند هر شرطی که برخلاق مقتضای ذات عقد ازدواج نباشد را جزء شرایط ضمن عقد تعیین نمایند. در حال حاضر «شرایط ضمن عقد»، در دفترچه و سند ازدواج
هبه مهریه
طبق تعریف قانون گذار در ماده 795 قانون مدنی هبه عبارت است از:«هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند.» «تملیک کننده واهب،طرف دیگر را متهب و مالی که

مشاوره حقوقی