مشاوره حقوقی تلفنی

شرایط تعلق اجرت المثل و نحله به زن

اجرت المثل و نحله

الف: شرایط تعلق اجرت المثل

1- اجرت المثل در طول شرط مالی ضمن عقد مالی در مورد کارهای زوجه در امر خانه داری است پس اگر زوجه در امور خانه داری شرط ضمن عقد داشته باشد طبق آن شرط عمل می شود و بحث اجرت المثل منتفی خواهد شد.

2- زوجه نباید قصد تبرع (رایگان) داشته باشد و چنانچه در انجام کارهای خانه داری از ابتدا قصد و نیت انجام رایگان داشته باشد نمی تواند تقاضای اجرت المثل کند.

3- درخواست طلاق نباید از طرف زوجه باشد و باید شوهر قصد طلاق داشته باشد و نکته مهم اینکه تقاضای طلاق توسط شوهر نباید به دلیل تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد که در این صورت اجرت المثل تعلق نمی گیرد.

 

 

ب: شرایط تعلق نحله

1- اولین شرط در نحله همانند اجرت المثل این است که طلاق به تقاضای مرد باشد و این تقاضا نباید ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی و سوء اخلاق و رفتار باشد.

2- اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد مثل اینکه زن قصد تبرع و انجام رایگان دستورات شوهر در امر خانه داری داشته باشد در این صورت نحله تعلق می گیرد.

با توجه به مطالب بیان شده فرق اساسی اجرت المثل و نحله در این است که چنانچه زن در انجام کارهای خانه قصد تبرع یعنی انجام رایگان نداشته باشد اجرت المثل به وی تعلق می گیرد و چنانچه زن در انجام امور خانه داری قصد تبرع یعنی انجام رایگان کارها داشته باشد نحله به وی تعلق می گیرد.

مشاوره حقوقی تلفنی - اسداله صداقت
درباره نویسنده

اسداله صداقت وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی قوه قضائیه و مدیر عامل موسسه حقوقی عدالت گستران صداقت به شماره پروانه وکالت 1017 ، دارای 35 سال سابقه در حوزه های مختلف حقوقی اعم از خانواده، حوزه چک، سفته، کار و کارگر، تامین اجتماعی، اموال منقول و غیر منقول(ملکی)، کیفری، فضای مجازی و دیوان عدالت اداری می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی کلیک کنید
ارسال دیدگاه خود:
  • نظر خود را فارسی بنویسید.

  • نظرات خلاف قانون و با مضامین توهین، تهمت و ناسزا به مقامات ایران و ادیان و ... حذف می‏شوند.

نفقه
 مرد وظیفه دارد در حد توان و متناسب با شأن و شخصیت زن منزل  مستقل تهیه کند و نفقه را نیز در حد شان زن پرداخت نماید اما اگر این منزل در حد شأن و شخصیت زن بود ولی سکونت زن در این منزل احتمال ض
در بعضی از جرائم که مجازات آن حسب قانون، قصاص نفس- اعدام- رجم و ... می باشد متهم باید وکیل معرفی کند و چنانچه قادر به معرفی نباشد دادگاه مکلف است برای متهم وکیل تعیین نماید. در اصل ۳۵  قانون اسا
طلاق
طلاق دو نوع است : 1- طلاق توافقی 2- طلاق غیر توافقی طبق آمار در حال حاضر بیش از 30 درصد از پرونده های تشکیل شده بابت طلاق در دادگستری درخواست طلاق توافقی است . دلیل این امر هم تسریع در رسیدگی و سر انج
جهیزیه
از قدیم الایام رسم بوده است که وقتی دختر ازدواج می کرد مقداری از اثاثیه که جهت شروع زندگی لازم و ضروری بود را تحت عنوان جهیزیه به منزل شوهر می برد و در بدو امر و ورود اثاثیه به منزل مشترک لیست این اثا
نفقه
 یکی از مزایا و مزیتی که قانونگذار برای زن در ((عقد دائم)) منظور نموده است دریافت نفقه می باشد. مبحث نفقه وضعیت و احتیاجات زن به صورت متعارف مورد ملاک و ارزیابی قرار می گیرد و وضعیت مرد ملاک در
اجرت المثل
در بحث تخلیه اجرت المثل به دو صورت مطرح است: 1-موجر ملک خود را طی قرارداد اجاره با تعیین مدت اجاره و مبلغ اجاره ی معین در اختیار مستاجر قرار داده و پس از پایان مدت اجاره ، موجر درخواست تخلیه ی ملک را

مشاوره حقوقی