مشاوره حقوقی تلفنی

در چه مواردی حضانت فرزند می تواند تغییر کند؟

حضانت فرزند

 

مواردی که می تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از:

- اعتیاد زیان آور به الکل- مواد مخدر- قمار

- اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا

- ابتلا به بیماری جسمی خاص و روانی به تشخیص پزشکی قانونی

- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد- فحشا– تکدیگری و قاچاق

       باید توجه کرد چنانچه هر یک از والدین مدعی عدم صلاحیت طرف دیگر برای حضانت فرزند شود باید ضمن تقدیم دادخواست به دادگاه و اعلام مواردی از مصادیق بالا، دلایل قابل قبولی را به داگاه ارائه نماید. بنابراین صرف ادعای هر یک از طرفین بر علیه طرف دیگر برای تغییر حضانت کافی نخواهد بود. همچنین ممکن است، دادگاه موارد دیگر بجز موارد ذکر شده در بالا را مشمول تغییر حضانت بداند، مانند کار و شغل هر یک از والدین که مسئول حضانت می باشد. مثلاً کار به نحوی باشد که تمام وقت را گرفته و مانع نگهداری به نحو شایسته از طفل گردد یا بی توجهی و سهل انگاری مداوم به سلامت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص تمام موارد فوق با دادگاه است.

          البته حق حضانتی که بر عهده والدین قرار گرفته به تقاضای نزدیکان و خویشاوندان و قیم طفل می تواند از والدین که صلاحیت خود را از دست داده باشد سلب شود.

مشاوره حقوقی تلفنی - اسداله صداقت
درباره نویسنده

اسداله صداقت وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی قوه قضائیه و مدیر عامل موسسه حقوقی عدالت گستران صداقت به شماره پروانه وکالت 1017 ، دارای 35 سال سابقه در حوزه های مختلف حقوقی اعم از خانواده، حوزه چک، سفته، کار و کارگر، تامین اجتماعی، اموال منقول و غیر منقول(ملکی)، کیفری، فضای مجازی و دیوان عدالت اداری می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی کلیک کنید
ارسال دیدگاه خود:
  • نظر خود را فارسی بنویسید.

  • نظرات خلاف قانون و با مضامین توهین، تهمت و ناسزا به مقامات ایران و ادیان و ... حذف می‏شوند.

جضانت فرزند
طبق یک اصل کلی و قانونی حضانت فرزندان تا سن 7 سالگی بر عهده مادر و از 7 سالگی تا سن بلوغ بر عهده پدر و از سن بلوغ به بعد بر اساس تصمیم طفل و اجازه دادگاه خواهد بود. طلاق توافقی همانگونه که نام آن مشخ
حضانت
 حضانت در امور تربیتی و آموزشی هم حق و هم تکلیف پدر و مادر بوده و حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است.همچن
طلاق توافقی
قانون حمایت از خانواده متقاضیان طلاق توافقی را ملزم کرده که باید به مراکز مشاوره خانواده مراجعه نمایند بنابراین برخلاف رویه سالهای قبل که متقاضیان  طلاق توافقی را مستقیماً به دادگاه‌های
حضانت فرزند
چنانچه زوجین از یکدیگر جدا شوند طبق قانون و مصلحت کودک حضانت فرزندان چه دختر و چه پسرتا سن 7 سالگی برعهده  مادر می باشد ودر صورتیکه مادر ازدواج مجدد کند طبق ماده 1170 قانون مدنی حضانت فرزند از وی
حضانت فرزند پسر
حضانت فرزندان چه دختر چه پسر طبق قانون تا سن 7 سالگی با مادر می­باشد و بعد از 7 سالگی تا سن بلوغ بر عهده پدر می­باشد و چانچه میان پدر و مادر در خصوص حضانت اختلاف باشد دادگاه با توجه به صرفه و
حق حضانت
 فرزندان پس از رسیدن به سن بلوغ شخصا حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین خود را خواهند داشت و دادگاه در این خصوص دخالتی نخواهد کرد ولیکن تامین مخارج آن ها بر عهده پدر خواهد بود اما چنانچه پدر
حضانت فرزند
در صورت فوت یکی از والدین حضانت کودک (صغیر یا محجور) با یکی از والدین که در قید حیات است می­باشد اما  اگر پدر فوت کرده باشد حضانت فرزندان در هر سنی برعهده مادر خواهد بود و پدربزرگ نمی­توا

مشاوره حقوقی