مشاوره حقوقی تلفنی

در چه صورتی صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست؟

چک

 

- قانون‌گذار در ماده 12 قانون چک اصلاحی 2/6/1382 در این خصوص آورده است.

- ماده 12 اصلاحی 2/6/1382 در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.

- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بود یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادرشده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی - اسداله صداقت
درباره نویسنده

اسداله صداقت وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی قوه قضائیه و مدیر عامل موسسه حقوقی عدالت گستران صداقت به شماره پروانه وکالت 1017 ، دارای 35 سال سابقه در حوزه های مختلف حقوقی اعم از خانواده، حوزه چک، سفته، کار و کارگر، تامین اجتماعی، اموال منقول و غیر منقول(ملکی)، کیفری، فضای مجازی و دیوان عدالت اداری می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی کلیک کنید
ارسال دیدگاه خود:
  • نظر خود را فارسی بنویسید.

  • نظرات خلاف قانون و با مضامین توهین، تهمت و ناسزا به مقامات ایران و ادیان و ... حذف می‏شوند.

چک
  -کلیه خسارات و هزینه‌های انجام شده توسط خواهان شامل خسارت تأخیر تأدیه براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود قابل مطالبه است و این خسارات، هزینه‌های دادرسی و حق‌ال
چک
  -کسی که چک را به بانک برده به دلیل عدم موجودی یا نقص امضاء تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت را می‌کند پس از تشکیل پرونده در دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه می‌بایستی تا قبل از اولین جلسه
چک
-اگر مبلغ موجودی نزد بانک کم‌تر از مبلغ چک باشد، بانک به تقاضای دارنده چک مکلف است مبلغ موجود را تسلیم کند در این صورت نسبت به مبلغ پرداخت نشده بی‌ محل محسوب می‌شود و بانک گواهی تقدیم م

مشاوره حقوقی