مشاوره حقوقی تلفنی

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به

اعسار

اعسار به معنی رنج ، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی زمانی که شخص در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به اموال خودش را ندارد و یا اصولا مالی ندارد که بتواند پاسخگوی مدعیان خودش از نظر مالی باشد.

بحث اعسار در 2 مورد مطرح می شود:

1-زمانی که حکم مالی بر علیه کسی صادر و در مرحله اجرا قرار می گیرد و محکوم علیه با توجه به عدم امکان پرداخت بدهی خود با توجه به قوانین موجود مدعی اعسار می شود.

2-شخصی جهت احقاق حق خود به مراجع قضایی مراجعه می کند  (چه در بحث جزایی و چه حقوقی) . با توجه به قوانین مصوب می بایستی هزینه ای تحت عنوان هزینه دادرسی پرداخت نماید که این مسئله در بند 1 ماده 53 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است که برای جریان افتادن دادخواست در دادگاه ها ، خواهان می بایستی دادخواست و پیوست های آن را برابر قانون ، تمبر الصاق یا هزینه آن را پرداخت نموده باشد. هزینه های مذکور نیز در" قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین " مصوب 1373 و اصلاحات بعدی آن مشخص می گردد و آخرین تغییرات در هزینه های دادرسی  نیز در بخشنامه مورخ 28/01/ 1396  ریاست محترم قوه قضائیه ، تحت عنوان " یکنواخت سازی در اخذ هزینه های دادرسی " به واحد های قضایی سراسر کشور ابلاغ شده آمده است .

 در این نوشتار به صورت خلاصه و مختصر 2 مورد ذیل توضیح داد می شود.

1-اعسار از پرداخت محکوم به

2-اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی

 

اعسار از پرداخت محکوم به

محکوم به مال یا چیزی است که بدهکار محکوم شده است و باید به طلبکار بدهد .  اعسار از محکوم به به معنی ناتوانی از پرداخت مالی است که موجب حکم دادگاه باید پرداخت شود . به عبارت ساده تر ، حکمی و شخصی محکوم شده که مالی را باید به دیگری بدهد مثلا ضرر و زیان ناشی از جرم ، پرداخت بدهی ، پرداخت دیه و مهریه ... و بدهکار یا همان محکوم ادعا می کند که قادر به پرداخت مال نیست و درخواست می کند که به صورت اقساط آن را پرداخت کند.

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی زمانی است که شخص مدعی حق است و قصد دارد جهت احقاق حق خود از شخصی شکایت کند و میزان طلب و ادعای وی نیز قابل توجه می باشد ولی قادر به پرداخت هزینه دادرسی برای شروع به رسیدگی نیست. از طرفی با توجه به اصل 34 قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته است قانون گذار جهت حفظ حقوق افراد جامعه که جهت تظلم خواهی به مراجع قضایی مراجعه و قادر به پرداخت هزینه دادرسی نیستند ، اقدام به تصویب قوانینی در خصوص معافیت اینگونه افراد نموده است  و در ماده 504 الی 514 قانون آئین دادرسی مدنی نحوه پذیرش اعسار این افراد و در ماده 3 و مواد بعدی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نحوه پدیرش اعسار افرادی را که قادر به پرداخت محکوم به نیستند  را نیز بر شمرده است .البته باید توجه داشت که اگر کسی ادعای معسر بودن می کند چنانچه در دعوا پیروز شود و حکم به نفع وی صادر گردد باید هزینه دادرسی را پرداخت کند مگر با شرایطی که از خوانده دریافت خواهد شد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی در مورد اعسار از هزینه دادرسی و یا محکوم به  اینجا کلیک کنید

مشاوره حقوقی تلفنی - اسداله صداقت
درباره نویسنده

اسداله صداقت وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی قوه قضائیه و مدیر عامل موسسه حقوقی عدالت گستران صداقت به شماره پروانه وکالت 1017 ، دارای 35 سال سابقه در حوزه های مختلف حقوقی اعم از خانواده، حوزه چک، سفته، کار و کارگر، تامین اجتماعی، اموال منقول و غیر منقول(ملکی)، کیفری، فضای مجازی و دیوان عدالت اداری می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی کلیک کنید
ارسال دیدگاه خود:
  • نظر خود را فارسی بنویسید.

  • نظرات خلاف قانون و با مضامین توهین، تهمت و ناسزا به مقامات ایران و ادیان و ... حذف می‏شوند.

اعسار پرداخت مهریه
معسر کسی است که عسر و حرج دارد یعنی در امور مالی و اقتصادی خود ، به نحوی در سختی قرار گرفته که قادر به پرداخت وجوهی که قانونا و طبق حکم دادگاه باید به طرف مقابل پرداخت کند نمی باشد . اعسار در پرداخت
اداره ثبت احوال
یکی از وظایف و حقوقی که فرزندان بر گردن والدین دارند، تعیین نام مناسب برای آنها است و این موضوع در اسلام نیز به آن تاکید شده است. ماده 20 قانون ثبت احوال در 14 بند نامهای ممنوع را اعلام نموده است از
اعسار
1-اگر کسی که ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی کرده است در دعوا پیروز شود و حکم به نفع وی صادر گردد باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید مگر اینکه در دادخواست اولیه درخواست محکومیت خوانده به پرداخت هزین

مشاوره حقوقی