مشاوره حقوقی تلفنی

اجرت المثل تخلیه

اجرت المثل

در بحث تخلیه اجرت المثل به دو صورت مطرح است:

1-موجر ملک خود را طی قرارداد اجاره با تعیین مدت اجاره و مبلغ اجاره ی معین در اختیار مستاجر قرار داده و پس از پایان مدت اجاره ، موجر درخواست تخلیه ی ملک را نموده ولیکن مستاجر از تخلیه ی عین مستاجره خودداری می نماید.در این صورت موجر ضمن تقدیم دادخواست تخلیه و یا دادخواست جداگانه تقاضای محکومیت مستاجر به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف مستاجر از زمان پایان مدت اجاره تا زمان تخلیه را از مرجع قضایی می نماید.

تعیین اجرت المثل ماهیانه توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت خواهد گرفت.مبلغ اجرت المثل ممکن است از مبلغ اجاره ماهیانه مندرج در اجاره نامه بیشتر و یا کمتر باشد و این مسئله بستگی به این دارد که شاخص ارزش اجاره بها در زمان رسیدگی به درخواست موجر در جامعه بالا رفته باشد یا پایین آمده باشد.

2-ممکن است شخصی بدون رضایت و اذن مالک و بدون انعقاد قرارداد اجاره، ملک متعلق به دیگری را تصرف نماید.

در این صورت مالک ملک پس از اطلاع از تصرف ملک خود باید دادخواستی به خلع ید متصرف از ملک با تعیین اجرت المثل ایام تصرف متصرف با جلب نظر کارشناس درخواست نماید.در این صورت با تعیین کارشناس رسمی دادگستری و تعیین اجرت المثل ایام تصرف، دادگاه ضمن صدور حکم به خلع ید و رفع تصرف، متصرف را محکوم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خواهد کرد.

مشاوره حقوقی تلفنی - اسداله صداقت
درباره نویسنده

اسداله صداقت وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی قوه قضائیه و مدیر عامل موسسه حقوقی عدالت گستران صداقت به شماره پروانه وکالت 1017 ، دارای 35 سال سابقه در حوزه های مختلف حقوقی اعم از خانواده، حوزه چک، سفته، کار و کارگر، تامین اجتماعی، اموال منقول و غیر منقول(ملکی)، کیفری، فضای مجازی و دیوان عدالت اداری می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی کلیک کنید
ارسال دیدگاه خود:
  • نظر خود را فارسی بنویسید.

  • نظرات خلاف قانون و با مضامین توهین، تهمت و ناسزا به مقامات ایران و ادیان و ... حذف می‏شوند.

اجرت المثل و نحله
الف: شرایط تعلق اجرت المثل 1- اجرت المثل در طول شرط مالی ضمن عقد مالی در مورد کارهای زوجه در امر خانه داری است پس اگر زوجه در امور خانه داری شرط ضمن عقد داشته باشد طبق آن شرط عمل می شود و بحث اجرت ا

مشاوره حقوقی