مشاوره حقوقی تلفنی

آزادی یا عفو مشروط چیست؟

آزادی یا عفو مشروط - یکی از اصول و راهکارهای اساسی جهت حفظ ارکان جامعه و صیانت از حقوق شهروندان تدوین قوانین می‌باشد و اجرای این قوانین موجب آرامش مردم خواهد شد. در هر اجتماعی افرادی نیز هستند که بدون توجه به قوانین فوق آنها را زیر پا گذاشته و سعی در اخلال در نظم اجتماعی می‌کنند به این افراد به صورت عام افراد هنجارشکن اطلاق می‌شود و در صورت اثبات جرم آنها در مراجع قضایی به عنوان مجرم با توجه به تخلف و جرمی که مرتکب شده است، چنانچه در قانون مجازات اسلامی جرم آنها تعریف و مجازات تعیین شده باشد طبق مواد قانونی تعریف شده محاکمه و ممکن است به زندان معرفی شوند. اما هدف غایی از تعیین مجازات برای مجرمین اصلاح آنها و بازگشت به جامعه بوده و در مواردی قانونگذار پیش بینی کرده است که زندانی قبل از پایان محکومیت و گذراندن قسمتی از حبس خود با رعایت موارد پیش بینی شده در قوانین تحت عنوان آزادی یا عفو مشروط از زندان مرخص شود به عبارت ساده‌تر چنانچه مجرم قبل از خاتمه دوران حبس اصلاح شود در این حالت نیازی نیست که بقیه مدت محکومیت خودش را در زندان باشد زیرا همانگونه که بیان گردید هدف از حبس مجرم اصلاح و بازسازی محکوم می‌باشد و در این صورت به صورت مشروط ازاد شده و چنانچه در دوران آزادی مشروط مرتکب جرمی نشود آزادی مشروط وی قطعی می‌شود و چنانچه در این دوران مرتکب جرمی شود مجدداً به زندان بازگشت شده و علاوه بر مجازات جرم جدید مابقی زندان قبلی را نیز باید تحمل کند. این فرایند در قانون مجازات اسلامی در فصل هشتم تحت عنوان نظام آزادی مشروط از ماده 58 تا 63 بیان شده و پایه و اساس و نحوه اجرای عفو با آزادی مشروط در ماده 58 قانون مجازات اسلامی این چنین بیان شده است:

ماده 58- در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از 10 سال پس از تحمل نصف (½) و در سایر موارد پس از تحمل ⅓ مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:

الف: محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب: حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگ مرتکب جرمی نمی‌شود.

پ: تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا موافقت مدعی خصوصی را بپردازد و یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت: محکوم پیش از آن، از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای «الف» و «ب» این ماده پس از گزارش رئیس زندان حمل، به تأئید قاضی اجرای احکام می‌رسد و قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

و در مواد 59 تا 63 نیز شرایط مختلف و وظیفه شخص ازاد شده را در دوران تعلیق و باقیمانده دوران حبس و آزادی مشروط را بیان نموده است.

مشاوره حقوقی تلفنی - اسداله صداقت
درباره نویسنده

اسداله صداقت وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی قوه قضائیه و مدیر عامل موسسه حقوقی عدالت گستران صداقت به شماره پروانه وکالت 1017 ، دارای 35 سال سابقه در حوزه های مختلف حقوقی اعم از خانواده، حوزه چک، سفته، کار و کارگر، تامین اجتماعی، اموال منقول و غیر منقول(ملکی)، کیفری، فضای مجازی و دیوان عدالت اداری می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی کلیک کنید
ارسال دیدگاه خود:
  • نظر خود را فارسی بنویسید.

  • نظرات خلاف قانون و با مضامین توهین، تهمت و ناسزا به مقامات ایران و ادیان و ... حذف می‏شوند.

در بعضی از جرائم که مجازات آن حسب قانون، قصاص نفس- اعدام- رجم و ... می باشد متهم باید وکیل معرفی کند و چنانچه قادر به معرفی نباشد دادگاه مکلف است برای متهم وکیل تعیین نماید. در اصل ۳۵  قانون اسا
یکی از موضوعاتی که می‌تواند افراد در جامعه را مقابل هم قرار داده و باعث ایجاد اختلاف و کینه نسبت به یکدیگر شوند، عدم اطلاع از قوانین و حقوق افراد نسبت به یکدیگر است. آشنایی افراد با حقوق خود و دی

مشاوره حقوقی